مقالات

اختلالات گفتاری

اختلالات گفتاری

12 ماه پیش
 | 
286 بازدید
ضعف

ضعف

12 ماه پیش
 | 
220 بازدید
خستگی

خستگی

12 ماه پیش
 | 
379 بازدید
مشکلات در راه رفتن

مشکلات در راه رفتن

12 ماه پیش
 | 
553 بازدید
مشکلات مثانه

مشکلات مثانه

12 ماه پیش
 | 
451 بازدید
انواع ام اس

انواع ام اس

12 ماه پیش
 | 
403 بازدید
ام اس  پیشرونده ثانویه (SPMS)

ام اس  پیشرونده ثانویه (SPMS)

12 ماه پیش
 | 
1214 بازدید
MS پیشرونده اولیه (PPMS)

MS پیشرونده اولیه (PPMS)

12 ماه پیش
 | 
733 بازدید
عود کننده - فروکش کننده(RRMS)

عود کننده - فروکش کننده(RRMS)

13 ماه پیش
 | 
889 بازدید
سندروم بالینی جدا شده (CIS)

سندروم بالینی جدا شده (CIS)

13 ماه پیش
 | 
484 بازدید
چه عواملی باعث ام اس می‌شوند

چه عواملی باعث ام اس می‌شوند

14 ماه پیش
 | 
1299 بازدید
بیماری‌ خود ایمنی

بیماری‌ خود ایمنی

14 ماه پیش
 | 
472 بازدید

پربازدیدترین مقالات

لاغری عضلات

لاغری عضلات

11 ماه پیش
 | 
2056 بازدید
پرش عضلات در ام اس

پرش عضلات در ام اس

5 ماه پیش
 | 
2051 بازدید