مقالات

مراقبت جامع

مراقبت جامع

9 ماه پیش
 | 
327 بازدید
مشکلات بینایی

مشکلات بینایی

9 ماه پیش
 | 
554 بازدید
تغییرات عاطفی

تغییرات عاطفی

9 ماه پیش
 | 
797 بازدید
تغییرات شناختی

تغییرات شناختی

10 ماه پیش
 | 
651 بازدید
دوبینی (Diplopia)

دوبینی (Diplopia)

10 ماه پیش
 | 
442 بازدید
آسیب به رشته اعصاب طولی داخلی

آسیب به رشته اعصاب طولی داخلی

10 ماه پیش
 | 
265 بازدید
افتادگی پا (Foot drop)

افتادگی پا (Foot drop)

10 ماه پیش
 | 
922 بازدید
لاغری عضلات

لاغری عضلات

10 ماه پیش
 | 
2003 بازدید
تشخیص ام اس

تشخیص ام اس

10 ماه پیش
 | 
1020 بازدید
مشکلات تنفسی

مشکلات تنفسی

10 ماه پیش
 | 
264 بازدید
بی حسی و گزگز

بی حسی و گزگز

10 ماه پیش
 | 
721 بازدید
سرگیجه

سرگیجه

10 ماه پیش
 | 
1045 بازدید

پربازدیدترین مقالات

لاغری عضلات

لاغری عضلات

10 ماه پیش
 | 
2003 بازدید
پرش عضلات در ام اس

پرش عضلات در ام اس

4 ماه پیش
 | 
1695 بازدید
مشکلات جنسی

مشکلات جنسی

11 ماه پیش
 | 
1502 بازدید