همچنین ببینید

تمرین کوهنوردی و صخره‌نوردی در خانه

رابطه بین لبنیات و ام اس

فرضیه های متعددی در رابطه با مصرف لبنیات و ام اس وجود دارد. فهمیدن اینکه این فرضیه ها درست هستند یا غلط، به تحقیقات زیادی لازم دارد. اما به طور کلی چربی های موجود در لبنیات، التهاب را شدت می‌دهند. اما نمی‌توان از کلسیم و ویتامین D موجود در لبنیات چشم پوشی کرد.

 بیماری‌ خود ایمنی

بررسی اجمالی


سیستم ایمنی طبیعی، سیستم پیچیده ای ست که از بدن ما در مقابل عفونت‌ها محافظت می‌کند. پوست، ریه‌ها و روده‌ها سلول‌هایی دارند که به محافظت از ما کمک می کنند. همچنین سلولهای دیگری در  سیستم ایمنی ما وجود دارند که هنگام عفونت‌های ایجاد شده توسط باکتری، ویروس یا انگل وارد عمل می‌شوند.


دونوع مهم از سلولهای سیستم ایمنی، از انواع سلولهای خونی سفید یا لمفوسیتها اند. این سلولها با استفاده از سیگنالهای دستگاه ایمنی بدن، از وجود عنصر نامطلوب خارجی آگاه میشوند. سلولهای بی (به دلیل رشد در مغز استخوان ، Bone بی نامیده  میشوند) ،  انواع خاصی از سلولهای خارجی را شناسایی کرده و آنتی بادی تولید میکنند. سلولهای تی (به دلیل رشد در اندام کوچکی به نام غده تیموس سلول تی نامیده می شوند‌) مسئول انواع دیگری از پاسخهای ایمنی بدن هستند.


مولتیپل اسکلوروزیس  (ام اس) به عنوان یک بیماری  به واسطه سیستم ایمنی در نظر گرفته می شود چرا  که در  ام اس سیستم ایمنی بدن به سیستم عصب مرکزی (CNS)حمله میکند.  اکثر متخصصان بیماری ام اس معتقدند که این یک بیماری خود ایمنی است ، اگرچه هیچ آنتی ژن خاصی (پروتئین هایی که سیستم ایمنی بدن را تحریک می کنند) در MS مشخص نشده است. برخی از بیماریهایی که تصور می شوند اساس خود ایمنی دارند عبارتند از: • پسوریازیس

 • کرون

 • آرترويد روماتویید

 • لوپوس

 • دیابت نوع ۱در مورد MS ، سیستم ایمنی بدن به برخی از ساختارها و سلولهای داخل CNS حمله می کند و به آنها آسیب می رساند ، از جمله: • غلاف میلین (لایه چربی که الیاف های عصبی را احاطه کرده و  از آنها محافظت می کند)

 • یاخته کم‌شاخه (oligodendrocytes) سلولهای تولیدکننده میلین

 • الیاف عصبی زیر میلین


انواع سلولهای ایمنی


بسیاری از سلولهای مختلف در پاسخ ایمنی غیر طبیعی که در MS مشاهده می شود ، دخیل اند. دو نوع مهم سلولهای ایمنی سلولهای T و سلولهای B اند. • سلولهای T در سیستم لنفاوی و MS فعال می شوند و از طریق رگ های خونی وارد CNS می شوند. هنگامی که در CNS ، سلولهای T مواد شیمیایی آزاد می کنند باعث التهاب و آسیب می شوند. این التهاب منجر به آسیب دیدن میلین ، الیاف عصبی و سلولهای سازنده میلین می شود. سلولهای Tدر فعال کردن سلولهای B  وهمچنین فراخوانی سایر سلولهای سیستم ایمنی بدن برای مشارکت در حمله ایمنی، از اهمیت زیادی برخوردارند.

 • سلولهای تنظیم کننده T ، نوعی سلول T ست که التهاب را کاهش داده یا خاموش می کنند. در MS ، این سلولها  به درستی كار نمیکنند و التهاب را به طور موثر خاموش نمی كنند.

 • سلول های T قاتل (Cytotoxic) مستقیماً به سلول هایی که دارای ویژگی های خاصی هستند حمله می کنند و آنها را از بین می برند

 • سلولهای B که با کمک سلولهای T فعال می شوند، آنتی بادی تولید می کنند و پروتئین های دیگر را تحریک می کنند که این فعالیت ها  در MS باعث ایجاد آسیب در CNS می شوند.


روشهای درمانی برای MS که در مقابل پاسخ ایمنی بدن قرار دارند


درمان های اصلاح کننده بیماری برای  ام اس توسط مکانیسم های مختلفی انجام می شود. روش های مختلف درمانی دارای مکانیسم های مختلف عملکردی اند. این مکانیسم ها عبارتند از: • تداخل با فعالسازی سلولهای T

 • پایین آوردن التهابات و فعالیت ایمنی بدن

 • انسداد حرکت سلولهای ایمنی بدن

 • کاهش تعداد سلولهای ایمنی بدن

 • محدود کردن ورود سلولهای ایمنی به سیستم عصب مرکزی


 با وجود اینکه  تا کنون در مورد پاسخ ایمنی در MS و مکانیسم هایی که باعث التهاب و آسیب می شوند ، چیزهای زیادی آموخته شده است، تحقیقات همچنان در حال انجام است تا روند بیماری ام اس از جمله پیشرفت ناتوانی بهتر شناخته شود و درمان هایی ایجاد شوند که بتوانند پیشرفت را متوقف، ناتوانی را معکوس و در نهایت MS را به طور کامل درمان کنند.