همچنین ببینید

تمرین کوهنوردی و صخره‌نوردی در خانه

داروهای خط دوم

این داروها موثرتر و قویتر از داروهای خط اول هستند. ...

 چه مدت باید دارو مصرف کرد؟

اخیرا تحقیقی که در زمینه قطع داروهای ام اس در چندین کشور دنیا صورت گرفته منتشر شده است.در این تحقیق بیمارانی که با مصرف دارو به مدت پنج سال کاملا کنترل بوده و هیچ گونه حمله ای نداشته اند و ام ار ای انها نیز پلاک جدید یا فعال نداشته و بعد از پنج سال دارو را قطع کرده اند بررسی شده اند.
این بیماران بعد از قطع دارو به مدت چند سال تحت نظر بودند و مشاهده شد که حدود پنجاه درصد بیماران به ام اس پیشرونده تبدیل شدند. این مطالعه که در چندین کشور دنیا از جمله ایران صورت گرفت بار دیگر نشان داد که قطع دارو حتی در بیمارانی که مدتها هیچ گونه علامتی نداشتند میتواند به پیامدهای غیر قابل جبران منتهی گردد و بنابراین باز هم تاکید برعدم قطع دارو و ادامه درمان دربیماران میشود.