• 1(current)
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 13
 • بعدی 
امتیاز موضوع:
 • 5 رأی - میانگین امیتازات : 3.8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
کشف ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﯾﺴﺘﻮﻝ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ‏ برای درمان MS
#1
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﯾﺴﺘﻮﻝ ‏( ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ‏) ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ MS ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺩﭼﺎﺭ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﺮﯾﺴﺘﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ
ﻧﯿﭽﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻓﻮﻕ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ
ﻓﺮﺩﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ
ﻭﺭﻭﺩﺵ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺍﺯﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﻧﯿﭽﺮ :
http://goo.gl/yQzWhh
هر مشكلي آسان شود از مستي و
ترسم خداي من, ساغر بشود خالي و هشيار بميرم.
 تشکر شده توسط : ساناز66 , pedram , nahid , اهورا , ساسان , ورونیکا , biparva , arezooo82 , kohedard , آسو , web1001 , HannahZ , DavidBili , سیامک 8 , parisa2011 , elhamtanha , reach usa , FBF , neghar , mahdiye1989 , سمانه ٧ , shaytoon , leili-asmaneh , Ali 324 , paeazan , Godfires , behzad mkh , مریییم , Masi 93 , محسن گرامي , محمد جواد , Dani - Sara , بودن , موناامیدوار , ahya , مریم 1361 , hamed2006 , sharmin , Azad , موفقیت , mahdie , ماه , zenith , حکمت خدا , sange sabor , lilit , nazanin200312 , mohammadreza1369 , samaneh noori , عمومهربان , zohrevand , سمیرا67 , mahdi1004 , AVID2000 , غم فروش , mstoday , successful , مرجان مولایی نژاد , kiana , مینا میلانی , omid882 , nedaaa , elham 66 , ارزو , javad6788 , sahel1 , omid_nejad , ندامردانی , vahid.sh , mostafa00 , mj.ny-luise , ERMES , mahdiyehriyahi , m.gh , آزاد , Katayon
#2
(2014/09/04, 03:27 PM)nahid نوشته است:
(2014/09/04, 03:19 PM)warrior نوشته است: ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﻭﺭﻭﺩﺵ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺍﺯﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﻧﯿﭽﺮ :
http://goo.gl/yQzWhh

چرا تیتری میزنی که شوک کنی همه رو ؟
وقتی قطعی شد خودت بیا اولین نفر بگو !
این هم یکی دیگر از تحقیقاته.
یه شبه که راهش رو پیدا نکردن که اینطور یهو بفهمیم.

خوب واقعا هم همینطوره ! این خبر مثل بمب ترکونده
اگه کسی بتونه متن مقاله رو بخونه متوجه میشه

تا حالا هرچی دارو کشفیده شده فقط آثار بیماری رو کم کردن ولی :

ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻓﻮﻕ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
هر مشكلي آسان شود از مستي و
ترسم خداي من, ساغر بشود خالي و هشيار بميرم.
 تشکر شده توسط : nahid , somaye_602000 , maryam.N , kohedard , ساسان , HannahZ , DavidBili , elhamtanha , behzad mkh , بودن , موفقیت , سیامک 8 , mohammadreza1369 , nedaaa , omid882 , sahel1 , برگ 7 , zohrevand
#3
رامین جان تو که همیشه زحمت میکشی . این سری هم گردن خودته ما بد عادت شدیم . متن اصلی رو میخوایم اینجا ( ترجمه ) wink2
ولی در کل منم با نظر ناهید موافقم که حتی با وجود قطعی بودن خبر هم بهتره عنوان تاپیک مستقیم اشاره نکنه
مث حس ی عشق تازه بودی
مث افسانه بی اندازه بودی ...
 تشکر شده توسط : somaye_602000 , nahid , warrior , kohedard , DavidBili , shaytoon , behzad mkh , حکمت خدا , omid882 , sahel1 , Azad , zohrevand , successful
#4
رامین عزیز همه ما از خدا میخواهیم که یه روز بیاییم و این خبر رو بشنویم . امیدوارم همیشه خوش خبر باشی.
ولی تا زمان قطعی شدن و حتمی شدن ،بهتر بود این تیتر ویرایش می شد با اجازتون.چون خیلی حساسه.
چشم ها را بـایـد شست  . ، . جـــور دیـگـر بـایــد دیـــد
 تشکر شده توسط : warrior , hamid , kohedard , somaye_602000 , shaytoon , behzad mkh , برگ 7 , sahel1
#5
اگه تونستم ، حتما حمیدخان
هر مشكلي آسان شود از مستي و
ترسم خداي من, ساغر بشود خالي و هشيار بميرم.
 تشکر شده توسط : somaye_602000 , hamid , kohedard , behzad mkh , حکمت خدا
#6
امید دستیابی به موفقیت در درمان قطعی بیماری اِم اِس
دانشمندان می گویند موفق به کشف چگونگی از کار انداختن بیماری های خود ایمنی مانند اِم اِس شده اند.
محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا، این کشف را به عنوان دستیابی به یک موفقیت مهم توصیف کرده اند و می گویند که این اکتشاف می تواند زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان را بهبود بخشد.
در این تحقیقات که امروز (۳ سپتامبر ۲۰۱۴ مطابق با ۱۲ شهریور ۱۳۹۳) در مجله Nature Communications منتشر شد، تیم محققین طریقه جلوگیری از حمله اشتباه سلول های دفاعی به بافت های سالم را شرح دادند.
این تیم موفق به کشف این شد که چطور سلول ها به جای محافظت در برابر بیماری، تبدیل به سلول های مهاجم به بافت های سالم می شوند و سیستم ایمنی بدن را دچار اشتباه می کنند.
این امید دیده می شود که استفاده گسترده از ایمونوتراپی آنتی ژن خاص (Antigen-Specific Iimmunotherapy) به عنوان درمان برای بسیاری از اختلالات خود ایمنی منجر شود.
با موفقیت این روش می توان از آن برای درمان کامل اِم اِس، دیابت نوع ۱ و بیماری گِریوز (گِریوز یا بیماری بازدو نوعی پرکاری اتوایمیون تیروئید است که معمولاً همراه بااگزوفتالمی (بیرون زدن چشم از حدقه) است.) بهره برد.
اِم اِس به تنهایی در حدود صد هزار نفر در بریتانیا و دو و نیم میلیون نفر را در سراسر جهان گرفتار خود کرده است.
در این تحقیقات، دانشمندان موفق شدند به صورت انتخابی سلول هایی که باعث بیماری خود ایمنی توسط حمله سلول های دفاعی به بافت های سالم بدن بود را به سلول هایی تبدیل کنند که قادر به حفاظت در برابر بیماری باشند.
این نوع تبدیل سلول قبلا فقط برای درمان آلرژی ها به کار گرفته می شد ولی پس از این کشف مهم از آن برای درمان بیماری های اختلالات سیستم خود ایمنی بدن نیز می توان استفاده کرد.
همچنین این تحقیقات نشان می دهد که درمان موثر را می توان با افزایش تدریجی دوز آنتی ژن تزریق شده به دست آورد.
به منظور تجزیه و تحلیل این نوع ایمونوتراپی و بررسی عملکرد شیوه درمان، دانشمندان با بررسی سلول های ایمنی که در این روش تحت درمان قرار گرفته اند، متوجه تغییرات ژن ها و پروتئین های آن می شوند.
بررسی و یافتن تغییرات در ژن ها به آنها کمک کرد که بتوانند شیوه تبدیل سلول مهاجم به سلول مدافع را به سرانجام برسانند.
نتیجه این است که با این تغییر در ژن ها، سلول های سیستم ایمنی بدن بافت های سالم را نادیده می گیرند و همزمان از آن قابلیت برخوردارند تا با عفونت ها (ویروس ها) مقابله کنند و این بدان معنا نیست که این سلول ها قابلیت پیشین دفاعی خود را از دست می دهند.
پژوهشگران می گویند استفاده از دارو برای سرکوب این سری سلول های سرگردان سیستم خود ایمنی که دچار اشتباه در تشخیص دوست از دشمن شده اند، منجر به دیگر عفونت ها، گسترش تومورها و اختلالات جبران ناپذیر در سیستم نظارتی و دفاعی بدن می شوند.
این روش درمان در حال حاضر در شرکت فناوری زیستی Apitope خارج از دانشگاه بریستول مراحل تحقیق و توسعه بالینی را طی می کند.
 تشکر شده توسط : warrior , somaye_602000 , nahid , ساسان , hamid , ورونیکا , arezooo82 , maryam.N , فرشته1 , kohedard , آسو , paeazan , web1001 , helli , HannahZ , سیامک 8 , kaveh_plus , elhamtanha , hadisss , behzad mkh , Dani - Sara , مریم 1361 , Godfires , موفقیت , sange sabor , lilit , samaneh noori , ben , مرجان مولایی نژاد , katayoon , حکمت خدا , javad6788 , farda20032020 , sahel1 , محمد....... , zohrevand , successful
#7
یعنی اگه بشه ، دیابت1 و بیماریهای خود ایمنی دیگه رو هم درمان میکنه !
چشم ها را بـایـد شست  . ، . جـــور دیـگـر بـایــد دیـــد
 تشکر شده توسط : kohedard , helli , behzad mkh
#8
Google translation
RE: محققان دانشگاه پریستول راهی برای متوقف کردن بیماری‌های خود ایمنی از جمله MS یافته اند
0

0

امید دستیابی به موفقیت در درمان قطعی بیماری اِم اِس
دانشمندان می گویند موفق به کشف چگونگی از کار انداختن بیماری های خود ایمنی مانند اِم اِس شده اند.
محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا، این کشف را به عنوان دستیابی به یک موفقیت مهم توصیف کرده اند و می گویند که این اکتشاف می تواند زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان را بهبود بخشد.
در این تحقیقات که امروز (۳ سپتامبر ۲۰۱۴ مطابق با ۱۲ شهریور ۱۳۹۳) در مجله Nature Communications منتشر شد، تیم محققین طریقه جلوگیری از حمله اشتباه سلول های دفاعی به بافت های سالم را شرح دادند.
این تیم موفق به کشف این شد که چطور سلول ها به جای محافظت در برابر بیماری، تبدیل به سلول های مهاجم به بافت های سالم می شوند و سیستم ایمنی بدن را دچار اشتباه می کنند.
این امید دیده می شود که استفاده گسترده از ایمونوتراپی آنتی ژن خاص (Antigen-Specific Iimmunotherapy) به عنوان درمان برای بسیاری از اختلالات خود ایمنی منجر شود.
با موفقیت این روش می توان از آن برای درمان کامل اِم اِس، دیابت نوع ۱ و بیماری گِریوز (گِریوز یا بیماری بازدو نوعی پرکاری اتوایمیون تیروئید است که معمولاً همراه بااگزوفتالمی (بیرون زدن چشم از حدقه) است.) بهره برد.
اِم اِس به تنهایی در حدود صد هزار نفر در بریتانیا و دو و نیم میلیون نفر را در سراسر جهان گرفتار خود کرده است.
در این تحقیقات، دانشمندان موفق شدند به صورت انتخابی سلول هایی که باعث بیماری خود ایمنی توسط حمله سلول های دفاعی به بافت های سالم بدن بود را به سلول هایی تبدیل کنند که قادر به حفاظت در برابر بیماری باشند.
این نوع تبدیل سلول قبلا فقط برای درمان آلرژی ها به کار گرفته می شد ولی پس از این کشف مهم از آن برای درمان بیماری های اختلالات سیستم خود ایمنی بدن نیز می توان استفاده کرد.
همچنین این تحقیقات نشان می دهد که درمان موثر را می توان با افزایش تدریجی دوز آنتی ژن تزریق شده به دست آورد.
به منظور تجزیه و تحلیل این نوع ایمونوتراپی و بررسی عملکرد شیوه درمان، دانشمندان با بررسی سلول های ایمنی که در این روش تحت درمان قرار گرفته اند، متوجه تغییرات ژن ها و پروتئین های آن می شوند.
بررسی و یافتن تغییرات در ژن ها به آنها کمک کرد که بتوانند شیوه تبدیل سلول مهاجم به سلول مدافع را به سرانجام برسانند.
نتیجه این است که با این تغییر در ژن ها، سلول های سیستم ایمنی بدن بافت های سالم را نادیده می گیرند و همزمان از آن قابلیت برخوردارند تا با عفونت ها (ویروس ها) مقابله کنند و این بدان معنا نیست که این سلول ها قابلیت پیشین دفاعی خود را از دست می دهند.
پژوهشگران می گویند استفاده از دارو برای سرکوب این سری سلول های سرگردان سیستم خود ایمنی که دچار اشتباه در تشخیص دوست از دشمن شده اند، منجر به دیگر عفونت ها، گسترش تومورها و اختلالات جبران ناپذیر در سیستم نظارتی و دفاعی بدن می شوند.
این روش درمان در حال حاضر در شرکت فناوری زیستی Apitope خارج از دانشگاه بریستول مراحل تحقیق و توسعه بالینی را طی می کند.
 تشکر شده توسط : maryam.N , موفقیت , nojan.mrs01 , web1001 , helli , سیامک 8 , elhamtanha , neghar , ابراهیم , Godfires , behzad mkh , مریییم , 111reza , arezooo82 , مریم 1361 , sange sabor , samaneh noori , مرجان مولایی نژاد , حکمت خدا , javad6788 , reach usa , sahel1
#9
من نمی دونم چرا همتون به اقا رامین گیر میدین اون بنده خدا خبر بسیار دقیقی داده همتون که اینترنت دارید برید تو سایت دانشگاه بریستول بخونید این خبر بعدشم تو خبرگفته شده تحقیقات تو مرحله بالینی نگفته داروش تولید شده مردم می خورن و خوب شدن! این خبر خیلی دقیق تر از خبرایی که مثلا بیست و سی میگه! درمان ام اس در تبریز!
رمز شاد زیستن شجاعت است
 تشکر شده توسط : helli , HannahZ , سیامک 8 , free , elhamtanha , warrior , kohedard , maryam.N , reach usa , Godfires , behzad mkh , مریییم , arezooo82 , ابراهیم , ماه , Exhautless , H-tanha , sange sabor , samaneh noori , successful , javad6788
#10
محققان دانشگاه پریستول (انگلیس) اعلام کردند که بالاخره پس از سالها آزمون و خطا راهی برای متوقف کردن بیماری‌های خود ایمنی از جمله MS یافته اند. 

در بیماری‌های خود ایمنی سلول های ایمنی بدن دچار اشتباه در تشخیص دوست از دشمن شده و به جای مقابله با بیماری‌ها به تخریب سلول‌های سالم از جمله سلول‌های عصبی مشغول می‌شوند، این عمل منجر به عفونت‌های متعدد، گسترش تومورها و اختلالات جبران ناپذیر در سیستم دفاعی بدن می شود.

محققان بریستول در مقاله‌ای که دیروز در ژورنال نیچر منتشر شد اطلاع دادند که این بیماری‌ها درمان ندارد و تمام داروهایی که تا امروز وجود داشته تنها روند پیشرفت بیماری را کنترل می‌کرده، اما آنها دارویی یافته‌اند که این بیماری را متوقف می‌کند. با کمک داروی فوق سلول های سیستم ایمنی بدن بافت های سالم را نادیده می‌گیرد و با عفونت‌ها مقابله می‌کند. این دارو و روش درمان در حال آزمایش بالینی و کامل شدن تحقیقات است، شاید فردا این دارو در داروخانه در دسترس نباشد اما تا ورودش به بازار راه درازی نمانده است.

مقاله در ژورنال نیچر:
http://goo.gl/yQzWhh

*خوشحالیم که این خبر شایعه نیست!
 تشکر شده توسط : HannahZ , neghar , سیامک 8 , elhamtanha , kohedard , maryam.N , ابراهیم , behzad mkh , مریییم , arezooo82 , sange sabor , samaneh noori , sahel1
  
 • 1(current)
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 13
 • بعدی 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نتایج مقدماتی اما امید بخش در درمان «ام.اس» محمود 1 2,199 2019/11/20, 08:53 AM
آخرین ارسال: ارزو ش
  پیوند سلول‌های بنیادی خونساز 'ممکن است بزودی درمان اصلی ام اس شود' hamid 2 3,113 2018/03/20, 11:59 AM
آخرین ارسال: N@RGES
  یک نشانگر بالینی جدید برای تشخیص MS atkh 0 1,809 2017/12/12, 08:49 PM
آخرین ارسال: atkh
  کشف مهم در زمینه ترمیم مغز برای مبارزه با MS nahid 0 2,898 2017/05/06, 11:22 PM
آخرین ارسال: nahid
  شناسایی پروتئینی به عنوان کلید درمان ام اس nahid 1 2,542 2017/04/30, 03:55 PM
آخرین ارسال: سمیرا67
  راهکاریی برای تقویت عملکرد niloofary 0 1,983 2017/02/28, 10:49 AM
آخرین ارسال: niloofary
  آزمایش موفق داروی ایزتیونیک اسید برای MS nahid 0 2,633 2016/09/30, 07:04 PM
آخرین ارسال: nahid
  نتایج تحقیقات خارجی درمان ام.اس با سلول‌های بنیادی mohammad.ali 59 39,958 2016/07/18, 12:13 AM
آخرین ارسال: sia
  تحولی بزرگ در درمان نابینایی nahid 1 3,035 2016/05/09, 08:11 PM
آخرین ارسال: nahid
  تلاش مایکروسافت و شرکت Novartis برای مقابله با بیماری MS niloofary 0 2,081 2016/02/10, 11:43 AM
آخرین ارسال: niloofaryکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان