وبسایت تخصصی ام اس سنتر | بیماری ام اس | مرجع تخصصی ام اس
بهبود بالینی پس از ونوپلاستی ( بالون زدن ) عروق در ام اس - نسخه قابل چاپ

+- وبسایت تخصصی ام اس سنتر | بیماری ام اس | مرجع تخصصی ام اس (https://mscenter.ir)
+-- انجمن: ام اس (https://mscenter.ir/Forum-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3)
+--- انجمن: اخبار مربوط به ام‌اس (https://mscenter.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3)
+---- انجمن: اخبار خارجي (https://mscenter.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A)
+---- موضوع: بهبود بالینی پس از ونوپلاستی ( بالون زدن ) عروق در ام اس (/Thread-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3)بهبود بالینی پس از ونوپلاستی ( بالون زدن ) عروق در ام اس - همسر یک مشکوک به ام اس - 2012/08/30

این مطالعه ارزیابی ایمنی و درمانی در درمان سرپایی اندوواسکولار در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و نارسایی مزمن مغزی وریدی (CCSVI) را بررسی می کند.


دویست و پنجاه و نه بیمار مبتلا به MS با مقیاس تاثیر بیماری ام اس (MSIS-29) قبل و برای 1 و 6 ماه پس از درمان خارج سازی ورید ژوگولار داخلی و رگهای گرفته منفرد و انسداد با استفاده از آنژیوپلاستی وریدی، و همچنین قرار دادن استنت در 2.5٪ از بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از درمان، بیماران با ونوگرافی رزونانس مغناطیسی (MR) و جریان کم مورد آزمایش قرار گرفتند.


بهبود آماری قابل توجهی درنمرات 29 - MSIS در هر دو دوره 1 و 6 ماه حاصل شد (P <0.01). در 1 ماه و 6 ماه، به ترتیب 67.9٪ و 53.6٪ در مقیاس فیزیکی بهبود یافته بودند، ، و 53.0٪ و 44.4٪ در مقیاس روانی بهبود یافته شد. زنان بهبود بیشتری نسبت به مردان در مقیاس فیزیکی در 6 ماه (P = 0.01) را نشان دادند. بیماران مبتلا به MS پیشرونده اولیه (PPMS) بهبود کمتری را از کسانی که با ام اس عود و فروکش کننده بودند (RRMS) نشان دادند. پانزده نفر (6.3٪) عود علایم پس از بهبود بالینی را داشتند و دوباره تحت درمان قرار گرفتند. یکی از عوارض جانبی جدی، لخته شدن خون داخل وریدی عمقی که با درمان حل می شود.

David Hubbard, MD, Donald Ponec, MD, Justin Gooding, MD, Richard Saxon, MD, Heidi Sauder, PhD, Mark Haacke, PhD

Source: JVIR © 2012 SIR. Published by Elsevier Inc (30/08/12