امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چه بيماري خود ايمني ديگه اي شبيه دويك و ام اس وجود داره.؟
#1
كلا اگه كسي ليست اين بيماري هاي خود ايمني رو تهيه كنه و يه توضيحي دربارشون بده ممنون ميشم ................ما هر چي گشتيم يه چيز درست وحسابي پيدا نكرديم..............Blush
#2
Idiopathic inflammatory demyelinating diseases يا IIDDs كه گاهي اوقات با اسمborderline forms of multiple sclerosis (بيماري هاي نزديك وهم مرز ms) شناخته ميشود, عبارت است از مجموعه اي از ms هاي مختلف كه گاهي ممكن است برخي از اين بيماري ها به عنوان يك بيماري متفاوت مطرح شوند.ولي فقط زماني به عنوان يك بيماري متفاوت شناخته ميشوند كه در شرايط سخت ودامن گير ودوره هاي باليني مورد بررسي قرار گيرند. Multiple sclerosis definitions (تعريف ms) تا كنون يك تعريف رسمي برايms ارائه نشده است.به عنوان مثال: هنوز سازمان جهاني بهداشت هيچ تعريف صريح و اشكاري را براي MS به وسيله ي ICD-10 ارائه نداده است. اما در ICD-9 ميگويد كه : بيماري مزمن وسختي است كه با مشاهده تعدادي از ناحيه هاي دميلينه شده در سيستم اعصاب مركزي و با نشانه هايي چون خستگي, عدم تعادل, مور مور شدن, اختلال تكلم , مشخص ميشود. همچنين UMLS (نظام پزشكي متحد زبان) يك تعريف ضعيف را از MS ارائه ميدهد. و همچنين تعريف Medlin Medical Dictionary اين است كه: يك بيماري دميليتي كه با تكه هايي از بافت هاي سخت شده (پلاك)در مغز يا طناب نخاعي مشخص ميشود.و به طور خاصي با فلج هاي جزئي يا كلي و گرفتگي ماهيچه ها و رعشه همراه ميشود . كه از اين تعريف به عنوان نشان اناتومي و ساختماني عوارض ومشكلات بيماري وهم چنين مشكلات باليني ان استفاده ميشود . با وجود چنين تعريف هاي ضعيفي چندين بيماري ميتوانند در طيف بيماري MS قرار بگيرند. اما ديگر محققان از تعريفي براي ام اس استفاده ميكنند كه بر پايه دوره ها و روش هاي باليني قرار دارد.تعريف هاي باليني به عوارض بيماري و جايگاه ان عوارض و نه به ماهيت وذات عوارض, اشاره ميكنند. حال با چنين تعريف هايي بيماران مشخص ميشوند ولي ان تعريفي شايسته است كه راضي كننده باشد. clinical vs. pathologic definitions اما احتمالا اغلب تعريف هاي استفاده شده براي ام اس كه به برخي هم اشاره شد در طرحMc Donald criteria يافت ميشوند كه در حال حاضر به عنوان استاندارد طلايي براي تشخيص ام اس مطرح شده است. اين محققان توضيح ميدهند كه ام اس ذات باليني دارد. بنابراين بايد با معيارهاي باليني و پيش باليني تشخيس داده شود. در حال حاضرMc Donald criteria تعريف باليني ام اس را مطرح كرده است. اما در عوض تعداد ديگري از محققان ام اس را از جنبه وذات اسيب شناختي ان را مورد بررسي قرار ميدهند و تعريف هاي اسيب شناختي را پيشنهاد ميكنند. بنا بر گفته Hans Lassmann , تعريف هاي اسيب شناختي بايد بر ساير تعاريف ترجيح داده شوند زيرا تعريف هاي باليني با تشخيص هاي افتراقي خود مشكلاتي را ايجاد ميكنند. البته استفاده كردن از تشخيص هاي اسيب شناختي مانع از انجام تشخيص هاي باليني نخواهد شد اما پاسخ هايي كه به دست مي اورند بر ضد معيارهاي تشخيصي ان ها است. Mc Donald et al با اين موضوع موافق نيست و ان ها كاراكترهاي باليني ام اس را اظهار ميكنند.ان ها توضيح ميدهند كه : در حالي كه ممكن است گفته شود كه تشخيص ام اس ميتواند با كالبد شكافيها و گاه بافت برداري و ازمايش هاي ميكروسكپي روي بافت انجام شود و نمونه هاي بارز عوارض ام اس مستقيما در تكنيك هاي استاندارد بافت شناسي يافت ميشوند.اما ام اس يك مشكل باليني اساسي و مهم است كه ميتواند با معيارهاي باليني و پيش باليني تشخيص داده شود.. بيماري هايي كه در اين دسته قرار ميگيرند : (به طور باليني ام اس اند) 1-standard multiple sclerosis:اغلب شناخته شده است و معيار هاي ان بسط داده شده اند. 2-optic-spinal يا opticospinal : متغييري كه اغلب نشانه هاي ديداري را شامل ميشودو داراي دوره هاي سخت و بيشتر از ام اس استاندارد است.با اين وجود multiple scars(scleroses)e در سيستم مركزي اعصاب (cns) عمل ميكند و گاهي در گروه (معيارهاي تشخيص ام اس ) poser criteria قرار ميگيرد.به هر حال به طور باليني ام اس تعريف ميشود .اما اخيرا از ليست ام اس خارج شده و درون گروه Devics disease قرار گرفته است. 3-Devics disease : اخيرا به عنوان يك بيماري جداگانه كه شبيه ام اس است مطرح شده است. 4-Acute disseminated encephalomyelitis : يا ADEM يك بيماري اتوايميون است كه در ان به دنبال محركي ناشناخته , واكنشي ايمونولوژيك در ميلين فعال ميشود و تشابه فراواني با ام اس دارد و ميزان بروز انسيدانس ان نامعلوم است. 5-Acute hemorrhagic leukoencephalitis : احتمالا متغييري از ADEM است. 6-Balo concentric sclerosis : نمايش غير معمولي از پلاك ها كه در ان پلاك ها به صورت دايره هايي هم مركز هستند كه ميتواند گاهي اوقات فوري و خود به خود بهتر شود. 7-Schilder disease يا Diffus myelinoclastic sclerosis : كمياب و نادر است و به طور باليني عوارض دميلينه دارد.ذ 8-Marburg multiple sclerosis : شكل aggressive ام اس(مهاجم وپر خاشگر ) كه با نام هاي malignant , fulminant و acutems شناخته ميشود. --متغيير هاي ديگري هم براي اين ليست پيشنهد داده شده اند..: 9-Tumefactive maltiple sclerosis :در اين نوع , عوارض(پلاك ها) اندازه شان بيش از2cm است وبا اثرات انبوه و فراوان و ورم هاي زياد است. 01-pediatric and pubertal MS :دو نوع از ام اس كه رخ دادن انها قبل از سن بلوغ نادر است ولي دور از ذهن هم نيست. و از تركيب ان ها يك بيماري جداگانه ايجاد ميشود كه هنوز هم اين موضوع باز است وروي ان تحقيق ميشود. به هر حال اين بيماري وابسته به بلوغ ميتواند فرا تر از يك بيماري باشد چون الگو وطرح حملات اول و اخر ان در يك دوره بيماري داراي تفاوت هاي ديميلينه زيادي هستند. 11-Venous multiple sclerosis : نوعي ارتباط و وابستگي بين ms و chroniccerbrospinal venous insufficiency در نظر گرفته ميشود كه اگر به وسيله CCSVI , متغيير ام اس فرضي توليد شود انگاه vms ناميده ميشود .اگر اين فرض تاييد شود اين متغيير دليلي خواهد بود براي انواع ام اس . تعدادي ديگر شامل اين ليست ميشوند كه شرايط ان ها مرتبط است با اسكلوروسيس : optic neuritis and transverse myelitis  ام اس يك بيماري و رشته پويا وفعال است, براي تحقيق و بررسي . هيچگاه اين ليست بسته نميشود و اين ليست نهايي و قطعي نيست........بلكه بيماري هاي چون susacs syndrome يا myalgic encephalomyelitis ,...........................با بررسي هاي دقيق تر ميتوانند جز اين ليست باشند...................................................................................................................................................................................................................برگرفته ازhttp://en.wikipedia.org ترجمه : warrior
 تشکر شده توسط : fireboud , احمدرضا , BanOoOo , h.kakavand , Narges , فرناز , ارزو , ساغر , somaye_602000 , H-tanha
#3
(2011/07/26, 04:29 AM)warrior نوشته است: Idiopathic inflammatory demyelinating diseases يا IIDDs كه گاهي اوقات با اسمborderline forms of multiple sclerosis (بيماري هاي نزديك وهم مرز ms) شناخته ميشود, عبارت است از مجموعه اي از ms هاي مختلف كه گاهي ممكن است برخي از اين بيماري ها به عنوان يك بيماري متفاوت مطرح شوند.ولي فقط زماني به عنوان يك بيماري متفاوت شناخته ميشوند كه در شرايط سخت ودامن گير ودوره هاي باليني مورد بررسي قرار گيرند. Multiple sclerosis definitions (تعريف ms) تا كنون يك تعريف رسمي برايms ارائه نشده است.به عنوان مثال: هنوز سازمان جهاني بهداشت هيچ تعريف صريح و اشكاري را براي MS به وسيله ي ICD-10 ارائه نداده است. اما در ICD-9 ميگويد كه : بيماري مزمن وسختي است كه با مشاهده تعدادي از ناحيه هاي دميلينه شده در سيستم اعصاب مركزي و با نشانه هايي چون خستگي, عدم تعادل, مور مور شدن, اختلال تكلم , مشخص ميشود. همچنين UMLS (نظام پزشكي متحد زبان) يك تعريف ضعيف را از MS ارائه ميدهد. و همچنين تعريف Medlin Medical Dictionary اين است كه: يك بيماري دميليتي كه با تكه هايي از بافت هاي سخت شده (پلاك)در مغز يا طناب نخاعي مشخص ميشود.و به طور خاصي با فلج هاي جزئي يا كلي و گرفتگي ماهيچه ها و رعشه همراه ميشود . كه از اين تعريف به عنوان نشان اناتومي و ساختماني عوارض ومشكلات بيماري وهم چنين مشكلات باليني ان استفاده ميشود . با وجود چنين تعريف هاي ضعيفي چندين بيماري ميتوانند در طيف بيماري MS قرار بگيرند. اما ديگر محققان از تعريفي براي ام اس استفاده ميكنند كه بر پايه دوره ها و روش هاي باليني قرار دارد.تعريف هاي باليني به عوارض بيماري و جايگاه ان عوارض و نه به ماهيت وذات عوارض, اشاره ميكنند. حال با چنين تعريف هايي بيماران مشخص ميشوند ولي ان تعريفي شايسته است كه راضي كننده باشد. clinical vs. pathologic definitions اما احتمالا اغلب تعريف هاي استفاده شده براي ام اس كه به برخي هم اشاره شد در طرحMc Donald criteria يافت ميشوند كه در حال حاضر به عنوان استاندارد طلايي براي تشخيص ام اس مطرح شده است. اين محققان توضيح ميدهند كه ام اس ذات باليني دارد. بنابراين بايد با معيارهاي باليني و پيش باليني تشخيس داده شود. در حال حاضرMc Donald criteria تعريف باليني ام اس را مطرح كرده است. اما در عوض تعداد ديگري از محققان ام اس را از جنبه وذات اسيب شناختي ان را مورد بررسي قرار ميدهند و تعريف هاي اسيب شناختي را پيشنهاد ميكنند. بنا بر گفته Hans Lassmann , تعريف هاي اسيب شناختي بايد بر ساير تعاريف ترجيح داده شوند زيرا تعريف هاي باليني با تشخيص هاي افتراقي خود مشكلاتي را ايجاد ميكنند. البته استفاده كردن از تشخيص هاي اسيب شناختي مانع از انجام تشخيص هاي باليني نخواهد شد اما پاسخ هايي كه به دست مي اورند بر ضد معيارهاي تشخيصي ان ها است. Mc Donald et al با اين موضوع موافق نيست و ان ها كاراكترهاي باليني ام اس را اظهار ميكنند.ان ها توضيح ميدهند كه : در حالي كه ممكن است گفته شود كه تشخيص ام اس ميتواند با كالبد شكافيها و گاه بافت برداري و ازمايش هاي ميكروسكپي روي بافت انجام شود و نمونه هاي بارز عوارض ام اس مستقيما در تكنيك هاي استاندارد بافت شناسي يافت ميشوند.اما ام اس يك مشكل باليني اساسي و مهم است كه ميتواند با معيارهاي باليني و پيش باليني تشخيص داده شود.. بيماري هايي كه در اين دسته قرار ميگيرند : (به طور باليني ام اس اند) 1-standard multiple sclerosis:اغلب شناخته شده است و معيار هاي ان بسط داده شده اند. 2-optic-spinal يا opticospinal : متغييري كه اغلب نشانه هاي ديداري را شامل ميشودو داراي دوره هاي سخت و بيشتر از ام اس استاندارد است.با اين وجود multiple scars(scleroses)e در سيستم مركزي اعصاب (cns) عمل ميكند و گاهي در گروه (معيارهاي تشخيص ام اس ) poser criteria قرار ميگيرد.به هر حال به طور باليني ام اس تعريف ميشود .اما اخيرا از ليست ام اس خارج شده و درون گروه Devics disease قرار گرفته است. 3-Devics disease : اخيرا به عنوان يك بيماري جداگانه كه شبيه ام اس است مطرح شده است. 4-Acute disseminated encephalomyelitis : يا ADEM يك بيماري اتوايميون است كه در ان به دنبال محركي ناشناخته , واكنشي ايمونولوژيك در ميلين فعال ميشود و تشابه فراواني با ام اس دارد و ميزان بروز انسيدانس ان نامعلوم است. 5-Acute hemorrhagic leukoencephalitis : احتمالا متغييري از ADEM است. 6-Balo concentric sclerosis : نمايش غير معمولي از پلاك ها كه در ان پلاك ها به صورت دايره هايي هم مركز هستند كه ميتواند گاهي اوقات فوري و خود به خود بهتر شود. 7-Schilder disease يا Diffus myelinoclastic sclerosis : كمياب و نادر است و به طور باليني عوارض دميلينه دارد.ذ 8-Marburg multiple sclerosis : شكل aggressive ام اس(مهاجم وپر خاشگر ) كه با نام هاي malignant , fulminant و acutems شناخته ميشود. --متغيير هاي ديگري هم براي اين ليست پيشنهد داده شده اند..: 9-Tumefactive maltiple sclerosis :در اين نوع , عوارض(پلاك ها) اندازه شان بيش از2cm است وبا اثرات انبوه و فراوان و ورم هاي زياد است. 01-pediatric and pubertal MS :دو نوع از ام اس كه رخ دادن انها قبل از سن بلوغ نادر است ولي دور از ذهن هم نيست. و از تركيب ان ها يك بيماري جداگانه ايجاد ميشود كه هنوز هم اين موضوع باز است وروي ان تحقيق ميشود. به هر حال اين بيماري وابسته به بلوغ ميتواند فرا تر از يك بيماري باشد چون الگو وطرح حملات اول و اخر ان در يك دوره بيماري داراي تفاوت هاي ديميلينه زيادي هستند. 11-Venous multiple sclerosis : نوعي ارتباط و وابستگي بين ms و chroniccerbrospinal venous insufficiency در نظر گرفته ميشود كه اگر به وسيله CCSVI , متغيير ام اس فرضي توليد شود انگاه vms ناميده ميشود .اگر اين فرض تاييد شود اين متغيير دليلي خواهد بود براي انواع ام اس . تعدادي ديگر شامل اين ليست ميشوند كه شرايط ان ها مرتبط است با اسكلوروسيس : optic neuritis and transverse myelitis  ام اس يك بيماري و رشته پويا وفعال است, براي تحقيق و بررسي . هيچگاه اين ليست بسته نميشود و اين ليست نهايي و قطعي نيست........بلكه بيماري هاي چون susacs syndrome يا myalgic encephalomyelitis ,...........................با بررسي هاي دقيق تر ميتوانند جز اين ليست باشند...................................................................................................................................................................................................................برگرفته ازhttp://en.wikipedia.org ترجمه : warrior
ممنون از ارسال قشنگتون ولی کاش خیلی شلخته بود من سر در نیووردم ازش بیماری ها حتی نتونستم تفکیک کنم کاش بیماری ها را سر خط جدید مینوشتید ولی با تمام تفاسیر خیلی ممنون من خیلی دنبال همچین مطلبی گشتم آخه بعد سه سال مصرف بتافرون و تشخیص ام اس دکتر بهم گفته احتمال دویک هست شایدم بیماری دیگه باشه
  


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  حمله چه مشخصاتی داره ؟ mina 67 91,270 2017/12/26, 12:44 AM
آخرین ارسال: samiramiss
  ایا امکان این وجود دارد که پلاک ها از مغز و نخاع به طور کامل پاک شون montazer 152 122,410 2017/08/09, 04:40 PM
آخرین ارسال: hourieh
  آیا لیزر برامون خطر داره ؟ آیدا 15 4,578 2017/02/21, 11:46 AM
آخرین ارسال: AVID2000
  بین ام اس و آب مروارید رابطه ای وجود دارد ؟ elnaz77 9 6,131 2016/09/30, 03:05 AM
آخرین ارسال: الهه درد
  وجود پلاک گردن yavarahmad 3 8,925 2016/05/31, 07:23 PM
آخرین ارسال: 71shahab
  کپسول Wellwoman برای بیمار ام اس ضرر داره؟ paeazan 5 31,905 2015/10/28, 08:05 AM
آخرین ارسال: glassheart
  آیا وجود ام اس استفاده از کامپیوتر رامحدود میکند؟؟ (reihane(raz 13 5,535 2015/09/05, 12:26 PM
آخرین ارسال: alireza1111
  شباهت بيماري ام اس در اعضاي يك خانواده Ferfer 79 40,606 2015/07/28, 11:37 PM
آخرین ارسال: سمیرا67
  ام اسي هاي با مدت زمان بيماري بيش از 10 سال mehdernet2 33 15,946 2014/09/13, 09:48 AM
آخرین ارسال: omid882
  آیا آزمایش ژنتیک برای تشخیص ام اس در جنین وجود دارد؟ zenith 7 6,859 2014/07/31, 12:18 AM
آخرین ارسال: kohedardکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان