امتیاز موضوع:
  • 4 رأی - میانگین امیتازات : 3.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
میدان دادن به نیروی باطن
#1
Rainbow 
بسم الله الرحمن الرحیم

انگیزه یافتن جوابهای مستدل مرا بر آن داشت تا دست به ایجاد این تاپیک بزنم تا با پاسخهای که با زبان ساده وکوتاه ازطرف دوستان خواهد آمد همگی با هم برای هم بتوانیم اصول وقوانین زندگی را تشریح وتوصیف نمائیم تاهر کس به فراخور فهم خود از آن بهره بر گیرد.یقین دارم اگر پاسخها معتبر باشند ودقت در به ذهن سپردن مطالب داشته باشیم مطمئنا" چنان نیروئی در باطن خود پی ریزی خواهیم داشت که به سهولت بتوانیم ازدردها – رنجها – غمها - غصه ها - تشویشها و افسردگیها – همچنین عقده هایمان رهائی یابیم نه تنها مشکلاتمان را حل کنیم بلکه از شرعادات بد زیان آور خود نیز خلاص شویم ودر شاهراه آزادگی وسلامت وسعادت روحی باسرافرازی به پیش برویم نیروی درونمان را دست کم نگیریم زیرا باکمک آن قادر خواهیم شد دیگر بار طعم شیرین شادمانی و صفای زندگی را بچشیم وبه عبارتی بهتر بادنیاو اطرافیان خود آشتی کنیم و در زندان روحی خود را باز کنیم وترس راازآن بیرون کنیم .

من در تاپیک های مختلف که میخواندم خیلی ازدوستان ایمان کامل به نیروی درونی دارند. پس بسم لله

شروع میکنم ... با میدان دادن به نیروی باطن

نویسنده کتاب قدرت فکر دراین باره مینویسد . چند سال قبل بوجود یک غده بد خیم – در اصطلاح پزشکی سرطانی – در خویش پی بردم.ولی خودم را نباختم وبا کمک نیروی اعجاز گر باطن خود به مبارزه باآن پرداختم نتیجه آن شدکه بعداز مدتی اثری از آن در من باقی نماندوهنوز که هنوزاست بی دغدغه وتشویش به زندگی ادامه می دهم. روشی راکه اوبا آن توانسته بودآن غده بدخیم راآب کندوازبین ببرد را درکتاب قدرت فکر شرح داده است که چگونه بابهره گیری از نیروی نفس و ضمیر باطن خود به جنگ خطر ناکترین بیماری (سرطان) برود وازآن هراسی بدل راه ندهد البته دوستان در اینجا بد نیست به گفته .آمبرواز پاره .جراح ودندانپژشک فرانسوی اشاره کنم: طبیب بر زخم مرهم میگذارد وخدا شفا می بخشد .آری نیروی ایمان عامل مهمی درامر درمان محسوب میشود مخصوصا"در درمان ما بیماران ام اس که خواهان یک زندگی شاد وسعادت بار وسرشار از آسایش وآرامش میباشیم. .در یکی ازتاپیکها که میخوندم دوستی نوشته بود.من دیگر خسته شدم و یا درتاپیک های مختلف دیگرانجمن .حرفهای مشابه را میخوندم خلاصه درتمامی تاپیک ها امید به زندگی وامید فراوان به شادکامی بهتر! بدور از بیماری ام اس در دل همه دوستان بود که همگی این امیدها – وشاد بودنها – زندگی خوب داشتنها- عاشق زندگی بودن – محقق نمیشود مگر با بکارگیری نیروی باطنی که همه ما ازآن به نوعی روزانه در طول زندگی خود استفاده میکنیم ؟ولی شایدبخاطرعدم شناخت آن متوجه نمیشویم.

پس بیائید همگی این نیرو را درخودمان تقویت کنیم . تا ثمرات ونتایج بهتر آنرا ببینیم .


جه رازی در دعا کردن نهفته است

اضافه میکنم که این جمله را نویسند ه کتاب قدرفکر (ژوزف مورفی) می گوید؟

آیا از ته دل دعامیکنید؟ بی گمان هرکس که ایمان واعتقادی دارد در مواقع خطر وهنگام گرفتاری وبیماری ویا در وقت مرگ دست به دعابرمیدارد. دعای می کنیم تا خطر را از خویش دورسازیم وغالبا" دسته جمعی هم دعا میکنیم تامصائب وبلایای طبیعی مثل زلزله – سیل – توفان – و خشک سالی – برزندگی ما نتازد ویامثلا" معدن چیانیکه در اعماق معدنی محبوس شده اند .ازمرگ جان به سلامت ببرند . شگفت آنکه اینان نیز بعد از نجات خود اظهار می دارند که درآن بحبحوحه که اززندگی خویش قطع امید کرده بودند دست به دعا برداشته بودند یا خلبانی که هواپیمایش بر فرازآسمانها دچار سانحه شده پس ازآنکه سالم زمین مینشیند مدعی می شود که تنها دعای اوبوده که اورااز آن وضعیت وخیم رهانیده است . می توان گفت ایمان در تمام مذاهب جهان یکسان است
پس ماهم همگی تردیدی نداریم که دعا کردن عامل اعجاز گری درمقابله بامشکلات به شمار میرود .اما هر گزنبایستی تا زمان پدیدار شدن مشکل ومسائل سخت دست روی دست بگذاریم وبقول معروف دستی به دعائی نبریم بلکه بهتر است این عنصر شگرف (بنابگفته روانشناسان) دعا را به بوته فراموشی نسپاریم.ودقایقی از اوقات شبانه روز مان را به دعا کردن باخلوص نیت بپردازیم تا آرامش کنه وجود مان وباطنمان و پیدا کنیم نفس خودمان را.
بهر حال آنچه دراین تاپیک از آن گفت گو خواهد شد ....انشالله رهنمودهائی داشته باشد تا بصورت ساده وعملی بتوان آنها را درزندگی روزمره بکاربست .لکن در این جا این سوال پیش می آید که بین دعا کردن و بهره گیری ازنیروی باطن هرشخص چه رابطه ای میتواندوجود داشته باشد ؟پاسخ این است که معمولا" ضمیر باطن ما به تصویر ذهنی یابه عبارت دیگربه اندیشه ای که در ذهن ماجای گرفته جواب می دهد اصل اعتقاد وایمان است ..درتمامی مذاهب جهان یکسان است که ازنظرروانشناسی نیز این امرمورد تائید قرار گرفته است .

بر گرفته از کتب روانشناسی.
 تشکر شده توسط : paeeze , yummy , احمدرضا , رنگین کمان , parisa2011 , هانیه , maedeh , شهرزاد , nazii , Narges , arezooo82 , AVID2000 , maede , mahdie
#2
Rainbow 

2
گنجینه ای باطن

برای دیدن زیبائی ومواهبی که درهمه جا اطرافمان را احاطه کرده .فقط کافیه که چشم دل باز کنییم.وآنراببینیم وبا شناخت بعنوان ثروت رایگان باطنی خودمان هست راازآن بهره بگیریم تا عمری در رفاه وآسایش وراحتی باشیم..هرکس میتواند به اندازه ای که در زندگی نیاز دارد از گنجینه وجود خود برداشت کند. یک مثال میزنم که یک قطعه آهن ربا همانطور که میدانید قادر است فلزی دوازده برابر خود روجذب کند واززمین بلند کند. حالا اگر همین قطعه آهن ربا خاصیت مغناطیسی خودشو از دست بدهد چه اتفاقی می افتد بله ...حتی یک پر کاهی را هم اززمین نمی تواند بلند کند .
درزندگی هم به دونمونه متفاوت آدمها برخورد می کنیم که یکی ((مغناطیس شده )) وشادوسرحال وامیدوار وموفق است ودیگری فردی است که قدرت مغناطیسی خودشو ازدست داده وحتی توان بلند کردن پر کاهی هم نداره ومایوس وبدبین وناتوان گشته است این افراد اگر موفقیها های مناسبی هم به دستشان بیفتد آه وناله سرمیدهند (( می ترسم موفق نشوم..می ترسم سرمایه ام را ازدست بدهم ..می ترسم مورد تمسخر مردم قرار بگیرم .و..و..))این قبیل اشخاص توان پیش رفتن وترقی کردن ندارند بلکه درجا می زنند وبه آب باریکه ای میسازند واما گروه دیگربه پیش می تازند ورازی رازی را که از نسلی به نسلی منتقل میشود وبدان نام پیشرفت وترقی داده اند .آشکار و فاش می سازند اری اینان دریا دلن واز مشکلات هراسی ندارند
وقتی این مطلب رامیخواندم یکدفعه دخترمعلولی را که در تلویزیون نشان میداد یادم افتاد که با آن معلولیت شدیدی که داشت چه روحیه بالائی داشت وبک نقاش معرفی شده بود و خیلی مورد های دیگر که حتما"دیده اید یا شنیده اید .در صورتی که ما خیلی خیلی ازنظر جسمی بهتر از اوئیم ((خلاصه اینکه مغناطیسه بودن ))وکار آمد بون در زندگی همراه خواهد بود با شادی –دلخوشی – سرافرازی – ووووو....


خلاصه ای از فصل اول کتاب قدرت فکر

همیشه برای دلسرد شدن زود است پس ادامه دادن را ادامه بده ((اما بشرط مثبت بودن فکر ))

 تشکر شده توسط : احمدرضا , رنگین کمان , ZAKER , هانیه , Narges , arezooo82 , AVID2000 , maede , mahdie
#3
Rainbow 

قدرت فکر


.jpg   QODRQT_FIKR_11265891.JPG (اندازه: 6.53 KB / تعداد دفعات دریافت: 144)
قدرت یا قابلیت فکر کردن یکی از قابلیتهای روحی ماست که بهترین راهه رشد اون تمرینه
فکر کردنه سعی کنیم غیر از فکرای معمولی روزی حداقل نیم ساعت در یکجای ساکت و آروم
بشینیم ودر موردموضوعی تمرکز کنیم و فکر کنیم به جنبه های مختلف اون موضوع بپردازیم
به سوالایی که در مورد اون موضوع داریم فکر کنیم و از همه نظر موضوع رو زیر و رو کنیم
متلا" بیماری ام اس در خلوت خود بیماری خودتو در ذهن تصور کن و چشماتو ببند وفکر کن در باغی پر از گل ودرختانی زیبا
می دوی و ازشاخه ها با لا می روی بدون هیچ مشکلی خوش میگذرونی همه کار بدون مشکل ویاکمک کسی انجام مدهی.
هر روز چند بار مواقع بیکاری واستراحت آنرا انجام بده..
حتما" سوال مکنی آیا خودمن انجام میدم واگر انجام دادم نتجه هم دیدم یا نه. بله من چندسالی هست که انجام میدم ولی واقعیش الان شش هف ماه به خاطر تنبلی ویا هر چیز دگیرکه نمیدانم چرا کمتر انجام دادم ومشکلاتم بیشتر شده البته بیشتر حالات روحیم طوری که صدای اهل خانه درآمده چند روزی هست که دوباره شروع کردم تمرین به همان صورت و باهمان کتابهائی که شروع کرده بودم فقط اینبار نوشتن دراین تاپیک را برای یادگیری بهتر است رااضافه کردم که در این چند روز اول طبق نظر اهل خانواده رضایت بخش بوده البته درافراد مختلف این مورد فرق می کنه.. 7یا8 روز اول خیلی سخته که عادت کنی که اگرتمرین کنی برات عادت میشه بعد باید مغز شما عادت به پذیرش افکار داشته باشدوقتی پذیرفته شد دیگر خیلی راحتر خواهدبود.گزیده ای:از کتاب – قدرت فکر- دستان شفابخش
 تشکر شده توسط : Narges , arezooo82 , naz.gigili , AVID2000 , mahdie
#4
من میخوام یه تغییر بدم و بجایه اخطار دادن از شما دوست عزیز جناب آقایه نصرتی تشکر کنم که همه موضوعات مربوط رو تویه یه تاپیک قرار میدین با اینکه کاربر جدید هستین
یه دنیا ممنون از شما
عشــق
همین خنده های ساده ی توست
وقتی با تمام غصه هایت میخندی
تا از تمام غصه هایم
رها شوم...


 تشکر شده توسط : شهرزاد , nosrati , ارزو , naz.gigili
#5
نمونه هایی از نیروی شعور باطن

گوستاولوبون با اینکه افکار مادی دارد ولی جهت اثبات روح را تصدیق کرده و می گوید:
در جلسه ای دختری را تنویم (خواب کردن) کرده بودندconfused2 هرچه که ما اینجا به او دستور بدهیم او بعد اجرا خواهد کرد. گفتم به او بگویید که در فلان روز فلان ساعت در فلان محل بیاید به ملاقات من. به او القاء کردند. بعد از مدتی که از قضیه گذشت من نامه ای از او دریافت کردم. دیدم برای عمل خودش یک توجیهات منطقی هم درست کرده که آقای دکتر! نظر به اینکه شما چنین و چنان هستید و من چنین احتیاجی دارم میل دارم شما را ملاقات کنم و نظر به اینکه چنین و چنان است وقت دیگری ندارم، فلان وقت باشد، و خواهش می کنم محلش را هم فلان جا قرار بدهید. یعنی تمام آنچه که ما در باطن شعور او القاء کرده بودیم آن بعد بیرون می آمد و فرمان می داد به شعور ظاهر و شعور ظاهرش برای آن توجیه درست می کرد و می گفت. "

قدرت روحی انسان در شعور باطن:
مطلب دیگری که حرف درستی هم هست این است که انسان وقتی که می خوابد اگر تصمیم بگیرد در یک ساعت معین بیدار شود، سر همان ساعت بیدار می شود. این چیست؟ شعور ظاهر ما که خواب است؟ این شعور باطن ماست که بیدار است و ما را سر موعد و سر ساعت بیدار می کند. آنگاه می گوید: از همه عجیبتر این است که مثل اینکه یک ساعتی هم نزد شعور باطن گذاشته اند که حرکت آن ساعت را می بیند و سر لحظه ما را بیدار می کند. نیروی شعور باطن دریچه و دهلیزی است برای اینکه نشان بدهد در بشر یک قوه مرموزی یعنی یک استعداد مرموز و خارق العاده ای هست.فعلا سکوت را برگزیدیم ............
 تشکر شده توسط : سحــــــــر , nosrati , arezooo82
#6
(2012/03/08, 01:06 PM)sahar نوشته است: من میخوام یه تغییر بدم و بجایه اخطار دادن از شما دوست عزیز جناب آقایه نصرتی تشکر کنم که همه موضوعات مربوط رو تویه یه تاپیک قرار میدین با اینکه کاربر جدید هستین
یه دنیا ممنون از شما
تشکر میکنم از توجه و لطف سرکار.
رضایت مدیر انجمن موجب خو شحالیه ... تشکر شده توسط : سحــــــــر
#7
Rainbow 
خلاصه مطالب فصل اول کتاب روان شناسی(( قدرت فکر))

1- افکارخوش به سرراه دهید تا خیروخوشی نصیب تان شود. اگر افکار سیاه در دل داشته باشید جز سیاه روزی بهره ای نخواهید داشت. زندگی هرکس بازتاب اندیشه های اوست
2- شعور باطن باشمابحث وجدل نمی کندهرچه را که ضمیر آگاه به او القاء می کند همان رامی پذیرد اگر بگوئید که من امکان خرید فلان جنس را ندارم شاید این گفته دراصل راست باشد اما هرگز منفی بافی نکنید .فکر بهتری انتخاب کنید وبه ذهن بسپارید من آن راخواهم خرید.
3- هرکس ازقدرت انتخاب برخورداراست.پس سلامتی وشادی را انتخاب کنید.می توانید دوستی یاخصومت راترجیح بدهید .با مردم سازگار وصمیمی وروراست وگشاده روباشید وثمرات آن راببینید این بهترین روش برای توسعه وتقویت شخصیت می باشد.
4- ضمیرآگاه نگهبان وجود است . نخستین وظیفه آن محافظت شعور نا آگاه درقبال ایده های نا صواب خواهد بود .همواره خوش بین باشید بزرگترین نیروی انسان قدرت انتخاب اوست .خوشبختی وسعادت انتخاب کنید.
5- اظهارات واتفاقات مردم هیچ گونه تاثیری برشما نخواهد داشت وتنها عامل قدرت نفسانیات شما اندیشه وآرمان خود شما خواهد . شما میتوانید حرف مردم را به هیچ بگیرید وبنفع ومصلحت خودتان قدم بردارید .انسان از قدرت انتخاب وعکس العمل برخوردار است.
6- مراقب گفته های خود باشید هر کلام بیهوده ای که به زبان می رانید مو جب واکنش درشما خواهد گردید.هرگز عبارتهای منفی را به زبان نیاورید: هرگز. هرگز. هرگز. ((من شکست می خورم وموفقیت کارم رااز دست می دهم وحتی قادر به پرداخت اجاره خانه ام هم نیستم))شعور ناآگاه شما شوخی سرش نمی شود.آن چه را که اراده کنید برایمان فراهم می سازد .
7- روح آدمی واصولا" هرگونه قوای طبیعی باطن وی با بدی وشرمیانه ای ندارد ازنیروی باطنی خود برای ایجاد رابطه بامردم یاری بگیرد.
8- ترس راازدل برانیدوبه خودتلقین کنید: ((من بانیروی شعور خودقدرت انجام هرکاری رادارم)).
9- برحقایق جاودان واصول زندگی با چشم بازبنگرید وترس وجهالت وخرافات را ازخود دور کنید به دیگران اجازه ندهیدکه بجای شما فکر کندوتصمیم بگیرد.
10- شما فرمانده روح( ضمیرنااگاه) خودوحاکم سرنوشت خودهستید بازهم تکرار می کنم:فراموش نکنید که ازقدرت انتخاب برخوردارید.پس زندگی وعشق ومحبت وخوشبختی وامید را انتخاب کنید.
11- ضمیر آگاه شما آن چه را که به نام حقیقت می پذیردبه ضمیرناآگاه می فرستد وآن جا بایگانی میکند. پس نیکی ودرستی وخوش بینی رابه ذهن بسپارید واز دروغ وکینه وشر و بدی کردن بپرهیزید..

 تشکر شده توسط : najva , zenith , سحــــــــر , نازلی , arezooo82 , AVID2000
#8
هشدار که از ادای این کلمات خودداری کنید .

همه ما در در کتبهای روانشناسی می خوانیم ویاخوانده ایم ویا ازدکتر روانشناس در موارد مختلف سفارش شده . وهچنین درجامعه این جمله را بارها شنیده ایم که همه آنها براین جمله تاکید دارند ومی گویند فکر کردن ویا گفتن جملات زیر اشتباه است .

مثل

- من خیلی دلم می خواهد از شر این بیماری نجات پیداکنم اما هرکار می کنم فایده ای ندارد.

- خیلی تلاش می کنم اما راه بجائی نمی برم.

- کارم روزو شب دعاکردن است وبس اما فایده ای ندارد.

- هرقدر تقلا میکنم واز نیروی اراده ام کمک می گیرم باز هم به نتیجه نمی رسم .

- دراین صورت باید بدانید خطا از خو دتان است وخود کرده را تدبیر نیست. هرگز ضمیرباطن خود را زیر ایده های پوچ ومنفی خرد نسازید وبه این ترتیب آن رامجبور به اطاعت نکنید.بازهم تکرار میکنم که چنین ایده هایی جزشکست درپی نخواهد داشت ونتیجه معکوس ازتلاشتان به دست خواهید آورد.

منبع :گردآوری شده ازکتب روانشناسی
 تشکر شده توسط : نازلی , arezooo82 , paeeze , AVID2000 , mahdie
#9
خلاصه کتاب راز؛ قسمت اول: راز چیست؟

آیا از درآمد کافی بهره مند هستید؟ آیا با دیگران ارتباط مطلوبی برقرار می کنید؟ آیا از لحظه لحظه زندیگیتان لذت می برید؟ آیا در زندگی احساس خوشبختی می کنید؟
امیدواریم که اینگونه باشد! ولی اگر پاسختان به سوالات بالا منفی است پیشنهاد می کنیم که حداقل متن زیر را یکبار بخوانید، اگر هم جوابتان مثبت است علت آن را بدانید!
اگر انسان دقیقی باشید حتما با شخصیت هایی مواجه شده اید که از همه چیز می نالند، نا امیدانه فکر می کنند، این افراد از زندگی خود لذتی نمی برند و مدام در زندگی دچار بد بیاری می شوند. نقطه مقابل این افراد، انسان هایی هستند که امیدوارانه سخن می گویند، هیچ گاه به موانع و مشکلات زندگی نمی اندیشند، ترسی از آینده ندارند، معمولا روحیه ای بسیار شاد دارند و از لحظه لحظه های زندگی لذت می برند.

.jpg   red rose 1.jpg (اندازه: 60.98 KB / تعداد دفعات دریافت: 3)

شاید شما بگویید این افراد خوش شانس هستند، ولی واقعیت امر اینگونه نیست! به طور کلی پدیده ی شانس وجود خارجی ندارد و زایده ی تخیل شماست!
پروردگار متعال قوانین بسیار دقیقی در عالم هستی وضع نموده است، تنها تفاوت گروه اول و گروه دوم در این است که گروه دوم خود آگاه یا نا خود آگاه این قوانین را رعایت می کنند ولی گروه اول علاوه بر اینکه این قانونمندی ها را رعایت نمی کنند در خلاف جهت آنها نیز حرکت می کنند.
یکی از این بزرگترین قوانین که تا به حال شناخته شده است، موضوع راز است.
احتمالا می پرسید راز چیست؟

.gif   gkgkd.gif (اندازه: 1.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 1)

آری، راز همان قانون جذب است، هر چیزی که وارد زندگی شما می شود خودتان آن را به درون زندگیتان جذب می کنید و آن چیز به خاطر تصویر های ذهنی شما به طرفتان جذب می شود. این تصاویر همان افکار شما هستند. به هرچیزی که فکر کنی به طرفت جذب می شود.
قانون جذب را می توان در ۳ عبارت خلاصه کرد: افکار، تبدیل می شوند به، اجسام
با توجه به این قانون می توان به ثروت، سلامتی، روابط مطلوب، احساس خوب و هر هدفی که در زندگی دارید، دست یافت.
راز همیشه عمل می کند چه آن را بدانید یا ندانید. هر دستاوردی که امروز در زندگیتان دارید خود شما به زندگیتان جذب کرده اید، در ابتدا ممکن است این موضوع را نپذیرید (در ادامه پاسخ خود را خواهید یافت)
آیا با این اوصاف کار تمام شده است؟ و وظیفه ما کنترل افکارمان است؟
جواب منفی است! کارشناسان می گویند که مغز انسان به طور متوسط، روزانه ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) رشته فکری تولید می کند؛ کنترل این همه افکار اگر هم ممکن باشد، دیوانه کننده است، از این رو به کارگیری قانون جذب نیاز به مطالعه دارد که با مطالعه مطالب کتاب راز به درک نسبی از آن خواهید رسید، (ان شاء الله)

 تشکر شده توسط : naz.gigili
  
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان