یک فنجان چای

امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امیتازات : 3.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مهارت های زندگي با ام.اس - مراقبت از خود
#1
از لطف همه دوستان ممنون . اینبار یک مقاله خوب برای دیدن می ذارم , ابتدا یک خلاصه و به نوعی پیشگفتار رو در زیر می بینید , برای دیدن دانلود کردن کل مطلب که شامل یک فایل 10 صفحه ای هست می تونید از لینک زیر استفاده کنید :

دانلود� : http://www.skums.ac.ir/moavenat/admin/jo...di10-2.doc

دیدن مطلب در مرورگر وب : http://209.85.129.132/search?q=cache:Mux...en&ct=clnk

تاثیر برنامه خود مراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ابعاد جسمي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس
چکیده:
زمينه و هدف: بيماري مولتيپل اسکلروزيس يک بيماري مزمن و پيشرونده است که در حد زیادی کيفيت زندگي را تحت تاثیر قرار مي¬دهد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثیر برنامه خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ابعاد جسمي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس انجام گرفت.
روش بررسی: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، 70 بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس عضو انجمن مولتيپل اسکلروزيس ايران (20 تا 40 ساله) به روش در دسترس انتخاب و بصورت تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد (35 نفر آزمون و 35 نفر شاهد) قرار گرفتند. 8 جلسه برنامه آموزشي بر اساس نيازهاي آموزشي بيماران و مبتني بر الگوي اورم در طول سه ماه توسط بيماران گروه آزمون بکار گرفته شد. ابعاد جسمي کيفيت زندگي بيماران قبل و سه ماه بعد از اجراي برنامه با استفاده از مقياس سنجش ابعاد جسمي کيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مورد ارزيابي قرار گرفت. داده¬ها با استفاده از آزمون¬هاي آماري کای دو، t و t زوجی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته¬ها: مشخصات دموگرافیک ابعاد جسمي کيفيت زندگي در بيماران گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله اختلاف معنی داري نداشت. میانگین کیفیت زندگی در ابعاد جسمی بعد از مداخله در گروه آزمون (8/41±5/66) و در گروه شاهد (79/12±24/43) بود (001/0P<). پس از مداخله در گروه آزمون همه ابعاد جسمی کیفیت زندگی نسبت به قبل از آن افزایش معنی داری داشت (001/0P<) ولی در گروه شاهد این تفاوت معنی دار نبود.
نتيجه گيري: طراحي و بکارگيري برنامه خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ابعاد جسمي کيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مي¬تواند موثر باشد. اين مداخله غير تهاجمي، کم هزينه و مکمل مداخلات طبي مي¬تواند مورد توجه مراکز حمايت¬کننده بيماران مولتيپل اسکلروزيس قرار گرفته و بکار رود....

#2
زندگي با مالتيپل اسكلروزيس

زندگي كردن با MS را كه ارزش هاي شما اساساً تغيير مي دهد ياد بگيريد .
من براي امروز زندگي مي كنم و به فردا كاري ندارم . هر كاري را وقتي مي توانم انجام مي دهم و از فرصتها استفاده مي كنم. من روي مسائلي كه مي توانم انجام دهم تمركز مي كنم نه چيزهايي كه نمي توانم .

MS پايان دنيايي است كه به آن عادت داريد و شروع يك دنياي جديد است. همراه با MS بهترين زندگي را براي خود بوجود آوريد. ابتلابه MS به معناي زندگي دريك وضعيت نامعين و سازش با تغييرات مي باشد.اما شما مي توانيد هنوز بهترين زندگي را براي خود بسازيد.شما مي توانيد از ارتباطهاي خود با ديگران ،كار ، داشتن فرزند و هر كاري كه انجام مي دهيد لذت ببريد.شما مي توانيد با يك نگرش مثبت زندگي كنيدو مهم نيست كه MS چه تأثيري روي شما مي گذارد . بدون بدبيني واقع بين باشيد .

ممكن است مجبور باشيد تصميم بگيريد كه چطور زندگي تان را در حال و آينده اداره كنيد و يا نوع كار ، نياز به ارتباط با ديگران و چگونگي مصرف وقت ، انرژي و پول خود را انتخاب كنيد و يا شايد مجبور باشيد نسبت به نگرش خود در مورد عدم توانايي انسانها مجدداً فكر كنيد . و اينكه چه چيزي طبيعي است مجدداً مورد بررسي قرار دهيد.

عكس العمل نسبت به MS :
وقتي به شما مي گويند كه مبتلا به MS هستيد احساس شوك ، ترس و غصه يك امر طبيعي است . شوك بعلت ابتلا به يك بيماري غير قابل درمان ، ترس از امكان اتفاق هايي كه براي شما خواهد افتاد ، غصه بعلت از دست دادن بعضي از توانايي هاي بدني ، عصبانيت به علت عدم وجود درمان ايجاد مي شود . خانواده و فاميل نيز ممكن است اين احساسات را تجربه كنند.

انكار كردن يك امر رايج و همچنين يك مكانيسم عادي قابل فهم مي باشد بويژه اگر علائم شما خفيف هستند يا در مرحله فروكش علائم هستيد. اين واكنش ها مي تواند به سمت افسردگي ، غم بهمراه اختلال در الگوي خواب ، اشتها ، احساس يأس و بيچارگي و از دست دادن اعتماد به نفس ، تغيير در تصوير از خود ، نقشه هاي زندگي و اهداف و ترس از رانده شدن از طرف ديگران و استرس ، حركت كنند.

نه تنها شخصي كه جديداً بيماري MS در مورد آن تشخيص داده شده بلكه شما نيز ممكن است نياز به يك مشاور يا روان درمان داشته باشيد و يا ممكن است نياز به صحبت كردن با افراد ديگري كه مبتلا به اين بيماري هستند داشته باشيد . اما مطمئن باشيد كه تمام احساسات سياه عبور خواهد كرد و در انتهاي اين تونل نور روشنايي و اميد وجود دارد.

دستيابي به چيزهاي مثبت :
روش فكر كردن خود را تغيير بدهيد. بيماري MS را در خودتان بپذيريد و روابطي نزديك با مردم داشته باشيد . احتمالاً اينها مهمترين روشهاي بدست آوردن يك زندگي خوب مي باشد. بدون اين اجزا ، خطر ايجاد عصبانيت ، افسردگي ، رنجيدگي و درون فكني شما را تهديد مي كند. با MS تا انتها بيائيد : پذيرفتن MS مبارزه اي است كه به مقدار زياد تمام مراحل رشد شخص را درگير مي كند .

اولين چيز پذيرفتن اين امر مي باشد كه شما مبتلا به MS هستيد و اگر علائم بيماري قابل رويت مي باشد قدم بعدي گفتن به ساير مردم است .
قدم بعدي تغيير در شيوه زندگي و محيط زندگي شما است تا يك زندگي راحت تري را براي خود ايجاد كنيد.

احساس خوبي درباره خودتان داشته باشيد:
احترام به خود به معناي ارزش قائل شدن براي خود است و باور كردن اينكه شما لياقت خوشحال شدن را داريد ، مهم نيست كه وضعيت جسمي شما چگونه است . يك حس واضح نسبت به آنچه هستيد داريد. يك حس واقع بيني از توانايي هايتان و يك خوش بيني نسبت به دورنماي زندگي اتان ، شما نياز به احترام به خويشتن داريد تا از نظر رواني سالم شويد. بدون اين امر نمي توانيد همه آنچه كه از زندگي مي خواهيد بدست آوريد .
اين عوامل درپذيرفتن MS وايجاد يك زندگي خوب به شما كمك مي كند و شامل موارد ذيل است :

- زندگي در حال بهتر از نگراني در مورد آينده است .
- بيشترين وسيله پيشرفت و بهترين زندگي را در هر روز براي خود ايجاد كنيد و از هر لحظه خود لذت ببريد .
- راه رسيدن به بهترين آرامش فكري را پيدا كنيد . مراقبه و يوگا مي تواند به شما كمك كند.
- به زندگي با MS بصورت يك شروع جديد نگاه كنيد .

موارد بهبود اعتماد به نفس :

- براي خود ارزش قائل شويد.
- خود را به خوبي درمان كنيد.
- از خود عيب جويي نكنيد .
- از دوستان قدرداني كنيد.
- روابط خود را براساس آگاهي و رفاقت بنا كنيد .
- يك احساس تعلق خاطر نسبت به دوستان و خانواده در خود ايجاد كنيد .
- چيزي را كه به زندگي شما معني مي دهد پيدا كنيد و آن را به راه صحيح هدايت كنيد .
- اهدافي براي خود بوجود آوريد و قدمهاي كوچكي را براي رسيدن به آنها برداريد. - براي چيزهايي كه مي خواهيد انجام دهيد و افرادي كه مي خواهيدآنها را ببينيد برنامه ريزي كنيد.
- هميشه چيزي را كه بدنبال آن، بخواهيد بگرديد داشته باشيد.
- از خودتان و ديگران تعريف كنيد.
- كارهايي را كه مي توانيد به آخر برسانيد را شروع كنيد.
- در ارتباط با موفقيت هاي خود فكر كنيد نه شكستهايتان .
- كارهايي كه بشدت مورد توجه ديگران است انجام بدهيد.
- زماني را براي مراقبت از خود اختصاص بدهيد .
- به جنبه هاي مثبت ونشاط برانگيز زندگي توجه كنيد.

اصل موضوع :
MS مي تواند روابط شما را با خودتان ، خانواده تان ، دوستانتان و همسرتان تغيير بدهد و يا روي انتخاب همسر شما نيز تأثير بگذارد ترس از MS اوضاع را بدتر مي كند و گاهي اوقات مي تواند صدمه بيشتري را به شما بزند. مردمي كه دركنار شما هستند امكان دارد نتوانند خودشان را با اين اوضاع وفق بدهند و امكان دارد خودشان را از شما دور كنند و يا شما را ترك كنند . مثال هاي زيادي در مورد مردم مبتلا به MS وجود دارد كه وقتي يك ارتباط به انتها مي رسد يك مورد بهتر جاي آن را مي گيرد. ما همه به روابط روحي و عاطفي نياز داريم . احساس دوست داشته شدن و دوست داشتن هيچ ارتباطي به توانايي هاي جسمي و يا عدم توانايي جسمي ندارد . توجه به اين حس دروني خود كه شما با ارزش هستيد يك امر حياتي است .

MS ممكن است ديد شما را به آنچه قبلاً در همسر خود جستجو مي كرديد تغيير دهد .ارزش هاي كيفي جاي ارزش هاي كمي را مي گيرد. MS مي تواند وابستگي هاي ميان زن و شوهر را كه براساس عشق ، صميميت ، ارتباط و توجه استوار است عميق تر كند . با اينحال هر مشكل جنسي مي تواند مورد بحث قرار بگيرد. واضح تر اينكه بدون اين عوامل و روابط امكان تنازع بقا وجود ندارد . زماني كه يكي از شركاي جنسي مبتلا به MS باشد مسئله مهم درباره قوانين ، ارتباط و عدم ارتباط امكان دارد كمي تغيير كند.

داشتن فرزند:
اگر شما مي خواهيد بچه داشته باشيد MS نبايد مانع شما باشد. MS تأثيري روي باروري ندارد .امروزه تعداد زيادي از زنان مبتلابه MS حداقل يك بچه دارند. لذت داشتن يك بچه به خطر احتمال عود علائم بعد از تولد بچه مي چربد. علائم MS در دوران حاملگي تثبيت مي شود يا حتي بهبود پيدا مي كند و گاهي عود كمتر بيماري را نسبت به زمانهاي ديگر در اين دوران داريم . هورمون هاي حاملگي يك اثر سركوب كنندگي سيستم ايمني دارند و باعث كاهش فعاليت اين بيماري مي شوند. دوران حاملگي زايمان و شيردادن اين بيماران مانند مادراني است كه مبتلا به MS نمي باشند. اما در اولين 6 ماه بعد از تولد بچه بيشترين خطر وجود دارد و امكان عود بيماري 2 تا 3 برابر بيشتر از زمانهاي ديگر است . اگر چه شدت عود بيماري در اين زمان ممكن است سختتر از موارد ديگر باشد ولي روي عدم توانايي هاي طولاني مدت تأثيري ندارد. بطوركلي مادراني كه MS دارند ناتوان تراز زنان ديگري كه مبتلابه MS هستند ولي بچه دارنشده اند نمي باشند. اما كودكان مي توانند سبب خستگي در اين مادران شوند واگر شما مادري مبتلا به MS هستيد نياز به كمك ديگران داريد چون نبايد زياد خسته شويد. مردان مبتلا به مي توانند بچه دارشوند .اگردچار ناتواني جنسي هستند مصرف داروهاي موثر، مي تواند به آنها كمك كند.

نحوه ارتباط بيمار مبتلا به MS با مردم ديگر:
اينكه MS تا چه حد روي شما تأثير گذاشته وسبب ناتواني در شما شده سبب مي شود كه گاهي اوقات شما براحتي نتوانيد كارهايتان را خودتان انجام دهيد واز دوستان و خانواده خود كمك بگيريد . اين افراد گاهي نياز به قدرداني پيدا مي كنند . بخاطر داشته باشيد كه خستگي يك علامت خاموش بيماري است و تا خودتان به ديگران نگوئيد ، آنها متوجه خستگي شما نمي شوند پس بدون هيچ ناراحتي وقتي خسته مي شويد به ديگران اطلاع دهيد .

انتخاب شما :
مردم زيادي وجود دارند كه عليرغم ابتلا بهMS مشاغل گوناگوني را به عهده دارند بعضي از آنها حتي دهها سال بعد از تشخيص MS كار تمام وقت خود را ادامه مي دهند و بعضي ديگر كار نيمه وقت يا كار در خانه را انتخاب مي كنند. اينكه چند سال كار مي كنيد و يا چه مدت به كاركردن خود ادامه مي دهيد و چه نوع كاري را انجام مي دهيد بستگي به ميزان تأثير MS بر روي شما و ميزان خستگي شما دارد.
اگر شما داراي يك شغل سخت هستيد كه در روز به زمان زيادي نياز دارد يا مجبور به مسافرت هاي طولاني هستيد بايد در مورد تغيير شغل خود يا يادگيري يك كار جديد فكر كنيد . با انجام كار احساس شخصيت ، منزلت بعلت كسب درآمد ، رضايت شخصي در شما ايجاد مي شود و همچنين يك راه خوب براي ارتباط داشتن با مردم است .

دست ديگران را بگيريد:
در تعداد زيادي از بيماران مبتلا به MS يك احساس قوي جهت كمك داوطلبانه به ديگران ايجاد مي شود . فرصتهاي زيادي وجود دارد كه استعدادهاي ذاتي شكفته مي شود. بدانيد شما با كمك به ديگران در حد توانايي خود به بهبود بيماريتان كمك مي كنيد.

مقابله كردن با استرس :
استرس مي تواند علائم MS را بدتر كند بنابراين پرهيز از وضعيت هاي استرس آور توصيه مي شود. البته از بعضي استرس ها نمي توان اجتناب كرد . به راستي بعضي از حقايق مربوط بهMS ممكن است استرس آور باشدمگر اينكه شما بتوانيدآن رابپذيريد . پيدا كردن روشي برا ي كنار آمدن با استرس يك عقيده خوبي است .
امكان دارد مجبور شويد تغييراتي را دركار و روابط خود با ديگران بوجود آوريد و يا تكنيك هاي انبساط عضلاني نظير يوگا و مراقبه و مشاوره ، گوش كردن به موزيك ،ورزش كردن ، بكارگيري سرگرمي جديد و يا ابراز علاقه به ديگران مي تواند به شما كمك كند.

به چيزهايي كه بدنتان به شما مي گويد گوش دهيد :
كار بيش از حد علائم MS را بدتر كند و يا مي تواند عامل محرك در جهت عود علائم باشد . افراد مبتلا به MS اغلب تمايل به پيشرفت ناگهاني و همچنين كار زياد ذهني و بدني دارند. شما به علائم هشدار دهنده اوليه بدن خودتان بايد توجه كنيد . و در اين زمان بايد كار خود را متوقف كنيد و استراحت كنيد .

انرژي خود را تجديد كنيد :
خواب قدرت نيرو بخش عجيبي دارد و كمبود خواب مي تواند علائم بيماري را بدتر كند. مهمتر از خواب شما احتياج به برنامه ريزي براي كار و زندگي اجتماعي خود داريد. مردم مبتلا به MS ممكن است به خواب بيشتر در صبح ،يك خواب در طول روز و يك خواب طولاني شبانه نياز داشته باشند اگرخوابيدن شما با اشكال همراه است از درمانهاي دارويي و تكنيك هاي انبساط عضلاني قبل از خواب استفاده كنيد.استفاده ازيك تختخواب كه ازنظراندازه مناسب باشد و دردسترس شما باشد بطوريكه شما به راحتي بتوانيد در آن استراحت كنيد مناسب است . اگر شما احساس مي كنيد كه انرژي اتان تخليه شده است استراحت مي تواند به شما كمك كند . استراحت به معني عدم انجام مطلق كار است اگر بدن شما به شما مي گويد كه نياز به استراحت داريد به آنچه كه مي گويد كاملاً گوش دهيد.

داشتن يك زندگي اجتماعي :
چونكه شما مبتلا به MS هستيد دليل نمي شود كه از زندگي اجتماعي خود لذت نبريد . بنابراين در فعاليت هاي اجتماعي شركت كنيد و بعلت ابتلا به MS خود را از ديگران جدا نكنيد . شما ممكن است MS داشته باشيد اما ميتوانيد براي بدست آوردن يك زندگي خوب و هيجان آور مبارزه كنيد.
منبع : msiran.blogfa.com
 تشکر شده توسط : najva , s@رها , شهریار , میم
#3
مهارتهای زندگی

�مانند سایر بیماریهای مزمن،زندگی با بیماری اسکلروز مولتیپل می تواند شما را در مسیر پرپیچ و خم هیجانات قرار دهد.اینها تعدادی پیشنهادات برای کنار آمدن با پستی بلندیها هستند:· � فعالیتهای طبیعی روزانه را به بهترین شکل ممکن حفظ کنید.· � با دوستان و خانواده در تماس باشید.· �به سرگرمی هایی که لذت می برید و قادر به انجامشان هستید ادامه دهید.�اگر اسکلروز مولتیپل توانایی شما را برای انجام چیزهایی که لذت می برید مختل می کند،با پزشکتان در مورد راههای احتمالی کنار زدن موانع صحبت کنید.

�به یاد داشته باشید که سلامت جسم شما می تواند مستقیماً روی سلامت روان شما اثر گذارد.عدم پذیرش،آشفتگی،و ناامیدی ناشایع نیستند

وقتی بدانید زندگی با شما رفتار دردناک یا غیر منتظره داشته است.افراد خبره مثل پزشکان یا روان شناسان رفتاری ممکن است از این لحاظ به شما

کمک کنند.آنها همچنین �می توانند مهارتهای مدارا و تکنیکهای آسوده سازی را به شما آموزش دهند که می تواند مفید باشد.

�گاهی اوقات ،پیوستن به یک گروه حمایتی ،جاییکه بتوانید تجارب و احساسات خود را با دیگر افراد سهیم کنید،روش خوبی است.از پزشکتان بپرسید چه گروههای حمایتی در منطقه شما وجود دارد.

�بسیاری بیماریهای مزمن،از جمله ام.اس. با خطر بالای افسردگی همراهند.این امر نه تنها یک ناتوانی در مدارااست بلکه ممکن است نشانه ای از

اختلال در فعل و انفعالات شیمیایی - عصبی باشد که با درمان طبی مناسب قابل معالجه است.�اگر یک بیماری مزمن مثل ام.اس. دارید،لازم به �انکار نیست که بر زندگی شما اثر می گذارد

.اما اینکه چقدر به آن اجازه دهید کیفیت زندگی شما راتغییر دهد ،تا حدی بسته به راهی دارد که هر روز برای زندگی خود بر می گزینید.


Wink
یاهو
دستانم بوی گل میداد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند؟؟
ولی کسی نیاندیشید شاید گلی کاشته باشم
یا علی
 تشکر شده توسط : # پریسا # , پروانه , zohrevand , هانیه , rahaei , afnchn , shaytoon , zohaa , Maryam95
#4
مراقبت از خود در زمان همراهي ام اس� این مراحل ممکن است در تخفیف برخی علائم اسکلروز مولتیپل کمک کند:·� داشتن استراحت کافی.خستگی یک علامت شایع ام.اس. است و استراحت کردن ممکن است کمک کند احساس خستگی کمتری بکنید.·� ورزش. اگر ام.اس. خفیف تا متوسط داشته باشید ورزشهای اروبیک منظم ممکن است مقداری کمکتان کند.

فواید شامل بهبود قدرت،تون عضلانی،تعادل،� هماهنگی،و بهبود افسردگی می باشد.شنا یک انتخاب خوب برای بیماران ام.اس. است که باگرما اذیت می شوند.·� مراقب گرما باشید.گرمای زیاد می تواند ضعف عضلانی شدید ایجاد کند،گرچه برخی بیماران ام.اس. بوسیله گرما اذیت نمی شوند و ممکن است از

حمام گرم و دوش لذت� ببرند. قبل از تماس با گرمای زیاد، تا وقتی نمی دانید که چگونه واکنش خواهید داد،بسیار مراقب خود باشید.وارد وان داغ یا

سونا نشوید مگر کسی نزدیک شما باشد که در صورت نیاز شما را بیرون بکشد.اگر متوجه بدتر شدن علائم و نشانه ها بر اثر گرما شدید،تنها چند ساعت خنک شدن شما را به حالت طبیعی بر می گرداند.·� خنک سازی� .بسیاری بیماران ام.اس. بدتر شدن علائم را با گرما تجربه می کنند.اگر شما در یک منطقه گرم و مرطوب زندگی می کنید،به داشتن تهویه هوا در خانه تان توجه کنید.حمام نیم گرم یا خنک نیز ممکن است کمی تسکین ایجاد کند.یاهو
دستانم بوی گل میداد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند؟؟
ولی کسی نیاندیشید شاید گلی کاشته باشم
یا علی
 تشکر شده توسط : # پریسا # , rahaei , afnchn , zohaa , s@رها
#5
معمولاً وقتي بيمار مي شويم بعد از اينكه دنبال دارو و درمان رفتيم ، به اين فكر مي افتيم كه بهتر است چه بخوريم و از خوردن چه غذاهايي پرهيز كنيم . مسلماً اين سوال براي همه ما كه دچار يك بيماري مزمن هستيم مطرح شده و هر كدام سعي كرده ايم جوابهائي برايش پيداكنيم .
حالا بيائيد ببينيم دانشمندان چه پاسخي براي اين سوال دارند؟
دردرجه اول اگر ارتباطي بين مصرف يك ماده غذايي با ابتلا به ام.اس يا تشديد آن پيدا ميشد، مي توانستيم برنامه غذايي دقيقي پيشنهاد كنيم . ولي تاكنون هيچ رابطه مشخصي بين مواد غذائي و ام.اس پيدا نشده . با اين حال محققين نااميد نشده اند و انواع رژيم هاي غذايي را آزمايش كرده اند.
مثل : رژيم كم چربي – رژيم عاري از مواد حساسيت زا – رژيم فاقد گلوتن (پروتئين موجود در غلات) – رژيم غذائي با منگز زياد – رژيم بدون پكتين و فروكتوز (قندهاي گياهي ) – غذاي حاوي ويتامين زياد و … در مورد هر كدام از اين برنامه هاي غذائي چندين سال مطالعه شده ولي هيچ تغيير مشخصي در افراد مورد آزمايش مشاهده نشد.
حالا مي دانيم بوسيله رژيم غذائي نمي توان ام.اس را درمان كرد ولي لااقل با يك برنامه ريزي خوب غذائي مي توانيم از يكسري عوارض بيماري جلوگيري كنيم . مثلاً استفاده كافي از ميوه ها و سبزيجات علاوه بر تأمين درصد بالايي از ويتامين هاي ضروري مي تواند به بهتر كاركردن دستگاه گوارش و جلوگيري از يبوست كمك بسزايي كند. يادمان هم باشد كه ما علاوه بر مبتلا به ام.اس بودن ، يك انسان هم هستيم ! پس غذاهائي كه براي بقيه ضرر دارد براي ما هم خوب نيست . مثلاً زياده روي در مصرف چربي و گوشت مي تواند باعث خيلي بيماريها از مشكلات قلبي عروقي گرفته تا بيماري نقرس بشود.بنابراين در مجموع مي توان گفت ما مي توانيم آزادانه غذاهاي متنوعي مصرف كنيم و يا از هر برنامه غذائي كه مي پسنديم پيروي كنيم به شرطي كه حاوي مقادير كافي از مواد اصلي ضروري بدن باشد. اين مواد شامل پروتئين ها – ئيدرات هاي كربن (نشاسته و قند)- چربي ها – ويتامين ها و املاح مي باشد. جدول زير پيشنهاد انجمن ام . اس آمريكا براي يك رژيم غذائي متعادل است .
نان ، غلات ،برنج ،ماكاروني ميوه جات گوشت ماهي ، مرغ ،تخم مرغ ،آجيل ،حبوبات لبنيات چربيها . همانطور كه مي بينيد طبق توصيه اين جدول بهتر است بخش اصلي غذا از ئيدراتهاي كربن و سپس ميوه ها و سبزيجات گشت و سرانجام كمترين سهم آن از چربي ها باشد. البته برحسب محل زندگي شما ، منبع اين مواد مي تواند متفاوت باشد. مثلاً معمولاً گوشت منبع اصلي مواد پروتئيني است ولي مي توان در مناطقي كه دسترسي به گوشت كمتر است به كمك سويا بخشي از اين نياز را تأمين كرد. درعين حال مي توانيم از هر دسته موادغذائي بهترين ها را انتخاب كنيم . مثلاً در ميان پروتئين ها مرغ سالمتر از گوشت قرمز و ماهي بهتر ار همه اينهاست . همچنين استفاده از روغن آفتابگردان توصيه مي شود چون يكي از پيش سازهاي ميلين در آن وجود دارد .

دانش انسانها امروزه به حدي رسيده كه براي بعضي بيماريها درمان كاملي پیدا کرده است. مثلاً در مورد آپانديسيت با يك عمل جراحي ساده و در مورد گلو درد چركي با يك دوره استفاده از آنتي بيوتيك مناسب مي توان مسئله را كاملاً حل كرد.اما در بعضي بيماريها مانند ام اس مسئله فرق مي كند … داروهاي موجود براي درمان ام اس از نظر كاربرد به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند : براي حملات بيماري ، براي كنترل علائم بيماري ، براي كنترل دوره بيماري ، و همچنين بايد داروهاي تجربي و روشهاي درماني ديگر را هم در نظر داشت . براي حملات بيماري همانطور كه بياد داريم در نوع الف و ب بيماري ، هر از چند گاهي ممكن است شخص دچار حمله (عود) شود.در اين مواقع با استفاده از تركيبات كورتن مي توان با كم كردن التهاب در سيستم اعصاب مركزي ، طول مدت حمله و هم ميزان ضايعات را كاهش داد. اين دوره درماني معمولاً بصورت تزريق وريدي و يا خوراكي تجويز مي شود و معمولاً طول هر دوره بين چهار تا هفت روز طول ميكشد. از انواع اين مواد متيل پردنيزولون (سولومدرول يا دپومدرول ) بيشتر بكار مي رود و بجز آن از دگزامتازون ، پردنيزون ، بتامتازون و پردنيزولون هم استفاده مي شود.
براي كنترل علائم بيماري بسته به اينكه فرد در حال حاضر چه علائم و مشكلاتي دارد، از داروهاي مختلفي براي كنترل و به حداقل رساندن مشكلاتش استفاده مي شود. ذكر نام تك تك اين داروها ضروري نيست و فقط بدانيم كه بيش از سي داروي مختلف به اين منظور بكار مي روند. مثلاً از آمانتادين براي كم كردن اختلالات حركتي و از باكلوفن براي مقابله با سفتي عضلاني (اسپاسم) استفاده مي شود. براي كنترل دوره بيماري براي اين منظورسه دارووجود دارد كه دوتاي آنها ازدسته اينترفرون ها هستند . اينترفرون ها موادي پروتئيني اند كه بطور طبيعي در بدن براي مقابله با بعضي عفونت ها توليد مي شود. اين سه دارو بطور مصنوعي و بكمك مهندسي ژنتيك توليد مي شوند و فعلاً خيلي گران هستند ، اما يادمان باشد كه پني سيلين هم زماني گرانتر از طلا بود ولي امروزه بطور انبوه توليد مي شود و به قيمت ارزان در دسترس همگان است .
و اما با اين سه دارو آشنا شويم :
1- اينترفرون بتا – يك آ (آوونكس ) .
2- انترفرون بتا – يك ب (بتاسرون ) .
3- گلاتيرامراستات (كوپاكسون ) .
در مورد اين داروها گفته مي شود كه مصرف طولاني مدت آن موجب مي شود كه بيماري سير آرامتري بيابد (خصوصاً در انواع الف و ب ) و شخص در طول زمان حملات كمتري داشته باشد. مطلب خيلي مهم اين است كه استفاده از اين داروها حتماً بايد تحت نظر پزشك انجام شود (ترجيحاً يك متخصص مغز و اعصاب ) . ضمناً انتخاب پزشك مناسب هم شرط است . چنين شخصي كسي است كه علاوه بر داشتن دقت و تجربه كافي ، در دسترس شما باشد و هر زمان كه نياز بود بتوانيد از او وقت بگيريد .مسئله مهم تر راحت بودن خودتان است ، يعني قضيه مقداري سليقه اي هم هست . اگر پزشكی با اين مشخصات پيدا كرديد، لطفاً هميشه به او مراجعه كنيد و مطمئن باشيد عوض كردن دائمي پزشك فقط اضطراب شما را بيشتر خواهد كرد.
روشهاي درماني ديگری که تأثير خوب بعضي از اين روش ها دقيقاً اثبات شده است .
مانند كار درماني – فيزيوتراپي – گفتار درماني و ماساژ . اما روشهاي ديگري هم هست كه هر چند اثرشان كاملاً مشخص نيست ولي لااقل بعضي بيماران نتايج خوبي از آن گرفته اند مانند مديتيشن – يوگا – هوميوپاتي – انرژي درماني – رژيم هاي غذائي خاص – انجام مراسم مذهبي مختلف و … شما چه كارهائي را مفيد مي دانيد؟
زخم بستر :
زخم بستر مستقيماً هيچ ارتباطي با ام اس ندارد و معمولاً در جزواتي كه در ساير كشورها در مورد ام اس تهيه مي شود صحبتي از آن نيست ، اما از آنجا كه اين مشكل براي بعضي دوستان پيش آمده ،خوب است آنرا بهتر بشناسيم . در مواردي كه قسمتي از بدن به مدت زيادي بي حركت و تحت فشار باشد، جريان خون در آن قسمت كم مي شود و اكسيژن و مواد غذائي به آن نمي رسد ، و كم كم زخم بوجود مي آيد . اين زخم ها در جاهائي كه بافتهاي نرم روي برجستگي هاي استخواني قراردارند مانند قوزك پا ، دنبالچه ، پشت كتف و آرنج بوجود مي آيد.
پيشگيري از زخم بستر:
باتوجه به چند نكته ساده مي توان جلوي بوجود آمدن اين زخمها را گرفت . مهمترين نكته اين است كه فرد مدت زيادي در يك وضعيت ثابت نماند. افرادي كه زياد در رختخواب هستند ، بايد در بستر غلت بزنند و بچرخند و حداكثر هر دو ساعت يكبار تغيير وضعيت بدهند. ملحفه رختخواب آنها بايد صاف و بدون چروك باشد.خوابيدن بر روي مشمع و پلاستيك و نيز تماس بدن با ادرار سبب تحريك پوست و احتمال بوجود آمدن زخم مي شود . در موارد بي اختياري ادراري و يا مدفوعي ، پس از هر بار قضاي حاجت بايد پوست محل تميز و خشك شود. استفاده از تشكهاي بادي و مواج براي اين افراد مفيد است بشرط آنكه هميشه روشن باشد و اگر اين تشكها را از برق بكشيم ، سفت تر از تشكهاي عادي خواهد بود و به پوست بدن آسيب بيشتري ميرساند.
افرادي كه ساعتهائي از روز را بر روي صندلي و يا ويلچر مي نشينند ، بايد هر 15 دقيقه يكبار تغيير وضعيت بدهند(مثلاً خودشان را روي دستها بلند كنند). ضمناً بهتر است پوشش روي ويلچر يا صندلي از جنس پارچه هاي نخي باشد.
يكي از راههاي مهم پيشگيري ، بررسي روزانه پوست بدن است (دوبار در روز ) و چنانچه قسمتي از پوست قرمزتر از جاهاي ديگر شده باشد ، احتمال بوجود آمدن زخم در آن قسمت بيشتر است و بايد دقت كرد تا به پوست آن ناحيه فشار زيادي وارد نشود. از مسائل مهم ديگر تميز و خشك نگه داشتن پوست است .
و اما چند نكته:
■ فراموش نكنيم كه درباره زخم بستر هم مي توان گفت كه پيشگيري بهتر از درمان است .
■ زخم بستر درجاتي دارد و اگر به يك زخم ساده توجه نكنيم ، رفته رفته بدتر شده و مي تواند به سياه شدن آن قسمت (قانقار يا گانگرن ) منجر شود.
■ ازجمله عواملي كه احتمال ايجاد زخم بستر را بيشتر مي كند تغذيه نامناسب ، استعمال دخانيات ، كم حركتي، ضعف ايمني، كاهش حس، بي اختياري ادرار ، ديابت (مرض قند)، بيماري هاي قلبي عروقي ، چاقي و لاغري شديد ، كم خوني و بهداشت نامناسب هستند.
■ در سنين بالا احتمال ابتلاء به زخم بستر بيشتر مي شود.
■ غذاهائي كه به بهبود سريعتر اين زخم ها كمك مي كند ، غذاهايي هستند كه پروتئين ، آهن و ويتامين ث فراوان دارند مانند گوشت ، جگر و سبزيجات تازه .
■ بهتر است زخم ها پانسمان نشوند و باز بمانند. مقدار كمي تابش آفتاب روي محل زخم مفيد است. در صورت استفاده از پانسمان آنرا تميز نگه داريد.
■ اخيراً در بعضي از كشورها چسب هاي ويژه اي توليد شده است كه براي بهبود زخم ها مفيدند در صورت دسترسي مي توانيد از آنها استفاده كنيد .
■ استفاده از لامپ گرمائي مفيد است ولي بهتر است افراد غير متخصص از آن استفاده نكنند چون مي تواند منجر به عوارضي مثل خشكي پوست شود.
■ براي تميز كردن زخم ها بجاي استفاده از مواد ضد عفوني كننده مثل ساولون و بتادين ، بهتر است از محلول سرم نمكي (نرمال سالين ) استفاده شود. در صورت بوجود آمدن زخم با پزشك خود مشورت كنيد . براي برخورد مناسب با زخم بستر مي توانيد به توصيه هاي يك پرستار با تجربه عمل كنيد.
چه كساني ام اس مي گيرند؟
شايد اين سوال براي شما هم مطرح شده باشد. البته هنوز چگونگي شروع ام اس دقيقاً مشخص نشده ، ولي امروزه چيزهائي در اين باره مي دانيم . براي مثال شيوع اين بيماري در مناطق مختلف دنيا با هم متفاوت است . مثلاً در بعضي جاها (از جمله كشورهاي شمال اروپا و آمريكا ) شيوع آن بيشتر است و در مناطق نزديك استوا (مانند كشورهاي آفريقاي مركزي ) كمتر ديده مي شود. همينطور به دلايلي كه هنوز كاملاً نمي دانيم در بعضي نژادها موارد بيشتري ديده مي شود مثل افرادي كه پوست ، مو و چشم روشن دارند و در بعضي نژادها ، مانند سياه پوستان و ژاپني ها ، كمياب است . ام اس در خانمها بيشتر از آقايان ديده مي شود و شروع بيماري معمولاً در سنين بين بيست تا چهل سالگي است .
در مورد اثر مهاجرت بر ابتلاء به ام اس ديده شده در افرادي كه قبل از پانزده سالگي به سرزمين ديگري مهاجرت كرده اند ، ميزان شيوع بيماري مانند ميزان شيوع آن در مردم سرزمين جديد است . ولي در كساني كه بعد از سن پانزده سالگي مهاجرت كرده اند ، ميزان ابتلاء مانند سرزمين مادري آنهاست . بنابراين نتيجه گرفته اند عاملي كه ممكن است باعث ابتلاء به ام اس شود، در حدود قبل از پانزده سالگي به بدن منتقل مي شود. در مورد اين عامل حدسهاي بسياري وجود دارد و از تأثير ميكروبها و ويروسهاي مختلف گرفته تا اثر مواد شيميايي گوناگون ، آمادگي وراثتي ، بهم خوردن نظم ايمني بدن و … مطرح شده است .
جالب است بدانيم كه اين بيماري بيشتر در كساني بروز مي كند كه شخصيت خاصي دارند. چنين افرادي آدمهاي مسئوليت پذير ولي حساس هستند كه هنگام بروز ناملايمات خيلي خودخوري مي كنند.
ديديم که معمولاً چه كساني ام اس مي گيرند. حالا ببينيم چه كساني از آن بهبودمي يابند ؟!
هرچند متأسفانه هنوز درمان كامل ام اس كشف نشده ، ولي ديده شده كه كساني توانسته اند به حد سلامت كامل بازگردند. يك نمونه مشخص (آقاي ريچاردبي كرافت)است . بيماري او 27 سال پيش با لنگيدن مختصر آغاز شد ولي كم كم به فلج كامل دستهاوپاها منجر شد.اما اودر برابر ام اس تسليم نشد و با تغيير روحيه و انجام تمرينات مختلفي توانست رفته رفته سلامت خود را باز يابد . تااينكه توانست در مسابقه دوچرخه سواري معلولين نفر اول شود. او همچنين يكبار براي حمايت از بيماران مسافت 5000 كيلومتر را ركاب زد. او تنها بيمار بهبود يافته ام اس نيست و در ميان دوستان هموطن خودمان هم موارد مشخصي وجود دارد.
جالب است كه هر كدام از آنها دلايل متفاوتي براي بهبود حال خود مي آورند. به عبارت ديگر يك راه استاندارد و يكسان براي بهتر شدن وجود ندارد. اما آنچه واضح است هيچ كدام از اينها ديگر آن شخص حساس و غصه خور سابق نيست و نقطه مشترك آنها تغيير ديدشان نسبت به بيماري ، خود و زندگي است .
يكي از اين دوستان خانمي است كه بيش از ده سال نمي توانست خودكاري را نگه دارد. ولي همانطور كه خودش مي گويد با توكل به خداوند و روحيه خوب توانست بر اين بيماري غالب شود . در بررسي پزشكان او اكنون مشكلي ندارد ولي خودش مي گويد فعلاً تنها مشكلش اين است كه پس از نيم ساعت پياده روي خسته مي شودو بايد يكي دو دقيقه استراحت كند.
اشاره : چيزهايي كه اي كاش كسي به من گفته بود.
بخش اول مطالب اين بروشور و چند بروشور بعدی از كتابچه اي با همين عنوان تأليف خانم سوزان راجرز انتخاب شده است . او بيش از بيست سال قبل ام اس گرفت ، در شرايطي كه سه فرزند خردسال داشت . اكنون فرزندانش از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند و هر كدام براي خود خانواده اي دارند . او بعنوان كسي كه توانسته با موفقيت با بيماريش كنار بيايد، دراين مجموعه توصيه هاي مفيدي براي مادارد .
بخش اول : سالم باشيد اوقات شما پس از تشخيص ام اس متفاوت مي شود.درست مثل اينكه ناگهان دنيا را از چشمان ديگري ببينيد . مي دانم كه از زماني كه ام اس گرفته ام ، آدمي ديگر و شايد بهتر شده ام . خوشحالم كه راههاي مناسبي براي برخورد با مشكلاتم آموخته ام .ممكن است بعضي از اين تجربه ها بدرد شما هم بخورد. قبل از هر چيزي خود را بعنوان يك فرد بيمار و ناتوان نبينيم . ام اسي بودن لزوماً به معني ناتوان بودن نيست . هر كاري كه كمك مي كند سرحال شويم مفيد است . البته براي ما بيشتر از بقيه پيش مي آيد كه با مشكلات غيرعادي و حتي عجيب و غريب روبرو شويم . دست و پنجه نرم كردن با اين مشكلات خيلي آسان نيست ، اما اگر بخواهيم خيلي هم سخت نخواهد بود . تو مي تواني فرد سالمي باشي و در عين حال ام اس هم داشته باشي . در واقع تو بايد سالم باشي !
شيوه هاي مختلفي براي بالا بردن سطح سلامت ما وجود دارد . سعي كن در بهترين حالت ممكن قرار بگيري تا بيشترين استفاده را ببري . از همين حالا آماده شو! كنترل دست خودت است . اولين وظيفه توكنترل روحيه ات است . اين كار اولش سخت است و طبيعي است كه راه ِ انكار در پيش بگيري يا افسرده بشوي . نبايد بگذاري احساسات منفي كنترل تو را به دست گيرند.تمام نيرويت را در راه آنچه مي خواهي انجام بدهي بگذار . پيمودن اين راه دشوار است اما فكرش را بكن وقتي از موا نع گذشتي چقدر احساس پيروزي مي كني . كنترل استرس مي تواند دشوار باشد و شايد بعضي عوامل موثر بر آن خارج از دسترس باشند. گاهي هم ممكن است مشورت با مشاوران ورزيده مفيد باشد. من هميشه با استرس مقابله كرده ام و اگر بتوانم تنها بعضي از شرايط دشوار را تغيير بدهم ، ديگر غصه نمي خورم و مي پذيرم كه هر چه در توانم بوده انجام داده ام .
انرژي ات را براي چيزهائي كه برايت مهم است بگذار . مطمئن باش اگربراي كارها برنامه ريزي كني ، از فرصت هايت بيشتر لذت مي بري .هروقت لازم بود استراحت كن چون خستگي يك مشكل شايع درام اس است. اما بيش از حد استراحت نكن چون موجب افسردگي مي شود . اگر نياز بود گريه كن و خودت را خالي كن ولي بعدش كنترل خودت را بدست بگير ، بلند شو و مشغول كاري شو.سعي كن يك شخص كمال طلب نباشي . يعني كسي نباشي كه انتظار دارد حتماً همه چيز به بهترين حالت آن انجام شود . اگر احساس غمگيني و درماندگي بيش از حد اذيتت مي كند و دست از سرت بر نمي دارد ، شايد افسرده هستي . اصلاً نگران نباش چون افسردگي يك مشكل قابل درمان است و كافي است به پزشك مراجعه كني . تا جايي كه مي تواني ذهنت را ورزيده كن . بازيهاي فكري ، گوش دادن به موسيقي ، حل كردن جدول ، يا شطرنج ، راههاي گوناگوني هستند كه در اين زمينه به تو كمك مي كنند . اگر ميتواني مطالعه كن – مطالب متنوعي در موضوعات مورد علاقه ات پيدا كن و آنها را بخوان . سرگرميهاي تازه اي را امتحان كن و مهارتهاي جديدي بياموز . البته منظورم اين نيست كه بايد فقط در خانه بماني و كارهاي محدودي انجام بدهي . اگر فرصتش پيش آمد به سفر هم برو و با كنجكاوي يك كودك به اطرافت نگاه كن و از طبيعت لذت ببر

● مطالب اين بروشور با اجازه انجمن ام اس امريكا از كتابچه اي به همين نام ترجمه واقتباس شده است .
چيزهايي كه اي كاش كسي به من گفته بود
بخش دوم : آيا گرما دشمن ماست ؟
آيا تا به حال متوجه شده اي كه پس از يك حمام داغ يا كاركردن زير گرماي خورشيد شديداً خسته مي شوي و يا اينكه بخوبي حالت معمولي نمي تواني بیابی ؟ در چنين شرايطي قابليت انتقال رشته هاي اعصاب كاهش مي يابد من خيلي خوب مي دانم كه اثر بد گرما امري ماندگار نمي باشد، اما هر وقت پيش بيايد كم ترسناك نيست . يك سينوزيت ساده مي تواند مرا شديداً ضعيف كند اما فردايش كه تب دست از سرم برداشت ، حالم كاملاً خوب است .
يك دكتر خوب :
برای مواقع ضروری براي خودت پزشكي انتخاب كن كه بتواني براحتي او را ببيني و در عين حال با او راحت باشي . سوالاتت را از پزشكت بپرس و به او اعتماد كن . يادت باشد دكترت متخصص اعصاب است و مي داند چه چيزهايي برايت مناسب است . شايد دوستان خيرخواهت درمانهاي عجيبي به تو پيشنهاد كنند،ضمن تشكر از آنها با مهرباني بگو كه بايد به پزشكت بعنوان راهنما متكي باشي و سوالاتت را از او بپرسي .
اگر اخيراً حمله اي داشته اي ، منتظر نباش مشكلاتت قبل از تماس با پزشك خوب شود. با او تماس بگير و مطمئن باش مي تواند كمكت كند.
بياتحرك داشته باشيم :
امروزه نظر پزشكان در مورد نقش نرمش و تحرك در بيماران ام اس تغيير يافته و پذيرفته شده كه ورزشهاي ما بايد با زندگي و فعاليتهاي روزانه مان منطبق باشد. درعين حال لازم است براي قسمتهاي خاصي از بدن كه مشكلي دارد ورزشهاي ويژه اي انجام داد. خواهش مي كنم هر روز ورزش كنيد. البته هر روز كمي بيشتر از روز قبل، اما نه خيلي زياد. ازديدن اينكه اين فعاليتها چه تغييراتي درروحيه ، سطح انرژي قدرت مي گذارد شوكه مي شوي . فيزيوتراپيستي پيداكن تا دراين كار حمايتت بكند. اگر او خيلي با ام اس آشنا نبود بطور خلاصه در مورد اثر گرما و خستگي بر ام اس توضيح بده . يادت باشد كه تو بيماري عضلاني نداري وعلت درگيري بعضي عضلاتت اين است كه در رسيدن رشته هاي اعصاب اختلالي وجود دارد .
شنا و ورزشهاي آبي براي ما عالي است چون وزن انسان در آب كم مي شود و حركت كردن آسانتر مي شود.
رژيم غذايي :
گرچه هيچ نوع رژيم غذائي پيدا نشده كه براي بيماران ام اس مفيد باشد، اما اعتقاد عمومي براين است كه خوردن بعضي غذاها بهتر است . مي داني كه اگر خوب غذا بخوري ، احساس بهتري خواهي داشت . مواظب وزنت هم باش چون حمل وزن اضافي براي همه سخت است ، خصوصاً براي كساني كه مشكل تعادلي دارند. اگر تصميم به كاهش وزن داري ، آنرا به آرامي و با دقت انجام بده چراكه اجراي يك رژيم غذائي سخت مي تواند استرس زا و مضر باشد.
چيزهاييكه اي كاش كسي به من گفته بود
بخش سوم : ارتباط با دوستان شايد دوستانت بيش از حد نگرانت باشند و حتي شايد از تو دور شوند چون نميدانند كه چه بايد بگويند ، يا چه بكنند.
بهتراست با آنها درباره چيزهاي مورد علاقه تان هم صحبت كني و نگذاري همه حرفها درباره ام اس باشد. بگذار دوستانت جزئي از زندگيت باشند و بخاطر حفظ استقلال ارتباط با دوستانت را قطع نكن . اگر در مورد نوع حمايت و كمكي كه واقعاً نياز داري صحبت كني ، حتماً ترا درك خواهند كرد. بايد به اطرافيانت بفهماني كه تو نيازمند غمخواري هستي نه ترحم . صحبت هاي نسبي براي من كه در تمام زندگي ام متأهل بودم سخت است كه در مورد تجربه افرادي كه تنها زندگي مي كنند صحبت كنم . اما مطمئنم متأهل باشي يا مجرد ، مرد باشي يا زن ، بهتر است كاملاً تنها زندگي نكني .
سركار اگر مي تواني سعي كن بعضي جنبه هاي شغلي ات را با شرايط جسمي ات منطبق كني و يا شغل مناسبتري براي خودت انتخاب كني . تغييرات كوچكي در محل كارت مسلماً مي تواند قابليت ترا بالا ببرد و رضايت شغلي ات را بيشتر كند.
چطوري ؟ :
هر كسي مشكلاتي دارد. مثلاً كمردرد فلان دوستت ممكن است بدتر از ضعف پاهايت باشد! پيشنهاد مي كنم كه هر وقت كسي حالت را پرسيد ، لطفاً يك ليست و مجموعه از مشكلاتت را برايش رديف نكن . من كه دوست دارم در جواب بگويم : ((خوبم . تو چطوري ؟ ))
پرش از موانع :
مسلماً ما دوست نداريم كه خيلي متفاوت از بقيه بنظر بيائيم و مشكلاتمان توجه ديگران را جلب كند. زياد فكر كردن به اين مسئله مي تواند ما را از توجه به مسائل مهمتر دور كند . بايد واقعيت وجوديمان را بهتر بشناسيم . من كه لبخندي بزرگ و چشماني مشتاق در خودم يافته ام كه مردم را بطرفم جلب مي كند و بدين ترتيب مي توانم آنها را وادارم كه حقيقت مرا ببينند.
ممكن است موانعي سرراهت باشد . اميدوارم قدرتش را بيابي تا هر چه لازم است انجام بدهي . اگر با يكي از اين موانع مواجه شدي و نتوانستي به تنهائي راهي براي حل مشكلاتت پيداكني ، از ديگران كمك بگير.
بودن يا نبودن :
آخرين حرف من اين است كه خودت را از غل و زنجير ام اس رها كن و نگذار كه ام اس تمام زندگيت را رنگ دهد. سعي كن خودت باشي نه يك حالت و شرايط خاص ! همچنانكه جيمي هگا(برنده مدال برنز اسكي در سال 1994) مي گويد: ((من ام اس دارم ، اما ام اس مرا ندارد ! ))
BY Suzanne Rogers Illustrated by Gena Rogers Garrison
شاد و پر انرژی باشید.Smile
 تشکر شده توسط : salman121 , baran , Sina , bahar , Majid , MAHDI , voodoo , hamed , سحــــــــر , وصال , omid_nejad , baron , آنا , s@رها
#6
ده راهنمایی، جهت سالم ماندن با بیماری ام اس

1. ورزش منظم
ورزش می تواند قدرت و انعطاف پذیری شما را بهبود بخشد. و همچنین می تواند منجر به کاهش درد و افزایش انرژی شما گردد این فواید ورزش، می تواند به حفظ توانایی شما بیانجامد وفعالیتهای شما رابهبود بخشد.
برخی از تمرینات به حفظ تعادل کمک میکند. ورزش منظم،همچنین روحیه شما را با لا می برد.
وقتی ورزش می کنید، خودتان را بیش از حد گرم یا تحت فشار قرار ندهید تا موجب خستگی شما نشود.
از طرف دیگر فعالیتهایی را انتخاب کنید که به شما لذت می بخشد، این فعالیت ها می تواند شنا باشد یا پیاده روی در طبیعت باشد و احتمالا فعالیت انتخابی تان بیشترین لذت را به شما خواهد داد.
برای اطمینان خاطر قبل از شروع هر برنامه ورزشی با پزشک خود مشورت کنید.

2.تغذیه و رژیم غذایی متعادل
تغذیه درست می تواند انرژی شما را افزایش دهد و خطر ابتلا به مشکلات سلامتی را کاهش دهد.
از غذاهای پر چرب و دارای چربی های اشباع و چربی ترانس اجتناب کنید. روزانه حداقل 7 قلم از میوه یا سبزیجات استفاده کنید و به اندازه کافی فیبر و پروتئین دریافت نمایید.

3. حفظ وزن سالم
وضعيت تغذيه و نگه داشتن وزن بدن در حد مطلوب ، اهميت بسزايي دارد و افزایش وزن، شما را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می دهد. وزن اضافی همچنین باعث می شود قلب و ریه ها سخت کار کنند و بر مفاصل فشار می آورد.
وزن سالم، از طرف دیگر، انرژی بیشتری به شما می دهد و باعث تسهیل حرکتتان می گردد و حفظ توانایی شمارا فراهم می آورد.
اگر می خواهید وزن خود را کم کنید، آن را گام به گام و اصولی انجام دهید و اگر اراده کنید، کارچندان سختی نیست و به یاد داشته باشید که قدمهاي كوچك، بهتر از يك گام بزرگ کارايي دارد.
فقط کافی است هرروز دقایقی ورزش را به برنامه روزانه تان بیفزایید. تغذیه تان را اصلاح کنید و برنامه غذایی انتخاب شده باید شامل مواد مورد نیاز یعنی مغذی و مطلوب و سبک باشد.

4. به مقدار کافی بخوابید
بسیاری از بیماران ام اس می گویند که خستگی، بیشتر از هر علامت دیگر با زندگی روزانه آنها تداخل دارد و معمولا توانایی آنها را در انجام کارها محدود می کند.
مطمئن باشید که برنامه ریزی برای خواب کافی در طول شب می تواند در تخفیف خستگی موثرباشد.
هرروز سر زمان خاصی به رختخواب روید و سر وقت خاصی بلند شوید، اینطوری بدن شما از استراحت منظم و لازم بهره مند می شود و خوابتان روال عادی به خود می گیرد و خستگی تان کاهش می یابد.
در طول روز، حداقل 8 لیوان آب بنوشید تا هیدراته بمانید، و کمتر احساس خستگی کنید.
فعالیت ها و برنامه هایتان را متناسب با وقت استراحتتان تنظیم کنید.

5. از الکل و تنباکو اجتناب کنید
خود را در مصرف الکل محدود کنید.
نوشیدن الکل می تواند علایم ام اس را تشدید کند. همچنین ممکن است با داروهای شما تداخل داشته باشد.
و اگر سیگار می کشید، سعی کنید آنرا ترک کنید.
غیر سیگاری ها سالم تر از افراد سیگاری هستند و خطر کمتری در مقابل انواع بیماری هادارند.
بعضی از تحقیقات نیز نشان می دهد که مصرف سیگار ممکن است سرعت پیشرفت ام اس را با لا ببرد و درمان آن را با مشکل مواجه سازد و ناتوانی آنها را تسهیل بخشد.

6 . استرس خود را کاهش دهید
ریلکس یا آرمیدگی را بیاموزید. استرس برای هیچ کس خوشایند نیست، چه در افراد سالم و چه در افراد بیمار.
بعضی از بیماران می گویند علائم ام اس آنها هنگامی که تحت استرس هستند بدتر می شود.
به جای فرو خوردن احساسات خود ، سعی کنید در مورد آنها با خانواده یا دوستان، یا با درمانگر گفتگو کنید. شما همچنین می توانید استرس خود را با تنفس عمیق، یوگا و ساده و آرام زندگی کردن مدیریت کنید. شما در نظر داشته باشید که هر کاری کنید کمکی برای خودتان خواهد بود.

7. به طور منظم با پزشک خود ملاقات کنید
به طور مرتب با متخصص مغز و اعصاب که در درمان ام اس تخصص دارد در ارتباط باشید وسوالات و نگرانی های خود در مورد ام اس را با او در میان بگذارید.
نورولوژیست شما می تواند اطلاعات مربوط به انتخاب های درمانی ام اس و هر آنچه میتواند برای حفظ توانایی و به تاخیرانداختن ناتوانی لازم باشد، را به شما ارائه دهد..
همچنین برای اطمینان برنامه چکاپ سالانه معاینه فیزیکی با دکتر خانوادگی تان را نیز مد نظر داشته باشید. به این ترتیب، هر گونه نگرانی در مورد سلامت عمومی شما می تواند رفع شده و هر گونه مشکلی زود و قبل از تبدیل شدن آن به مشکلات بزرگتر می تواند مورد بحث قرار گیرد و رفع گردد.
ضمنن پزشک شما می تواند در مدیریت علایم مربوط به ام اس با شما مشاوره داشته باشد.

8. اطلاعات لازم در مورد بیماری ام اس خود را بدست آورید
اطلاعات مهم را در مورد نوع ام اس خودتان بدست آورید ، اینکه چه تاثیری می تواند بر شما بگذارد واینکه چطور انتظاراتتان را تعدیل بخشید وهر آنچه شما میتوانید برای جلوگیری از پیشرفت ام اس و در به تاخیرانداختن ناتوانی انجام دهید.
این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا بهترین راه را برای مدیریت ام اس خود انتخاب کنید. علاوه بر این برای آماده کردن شما در مقابله با هر چیزی که بر روی بیماری تان تاثیر می گذارد یاری خواهد رساند.
هماره پرسشهایی که دارید لیست کنید و هنگام مراجعت به پزشک تان به همراه داشته باشیدتا راحت از او بپرسید و نیز اطلاعات مهم دیگر را از سازمان هایی که به افراد مبتلا به ام اس خدما ت ارائه می دهند به دست آورید .

9. دریافت درمان زود هنگام
آیا مواردی که می تواند به کم کردن سرعت در اوایل بیماری منجر شود می شناسید؟
اگر شما بتوانید پیشگیری کرده و آسیب های عصبی را در شروع بیماری به تاخیر اندازید، خواهید توانست ناتوانی های خود را کاهش دهید. داروهایی هستند که نشان داده شده است می تواند به حفظ توانایی کمک کند و ناتوانی ها راکاهش دهد. با پزشک خود در مورد گزینه های مختلف درمانی قبل از انتخاب نوع درمان گفتگو کنید.

10. دارو های خود را بطور مرتب مصرف کنید
اگر شما تصمیم به استفاده ازدارو برای کاهش علایم ام اس گرفتید، حتما آن را به طور منظم، همانطوری که پزشکتان توصیه کرده مصرف کنید. آن را بخشی از زندگی روزمره خود فرض کنید، درست مثل مسواک زدن دندان ها یتان.
مصرف منظم دارو بهترین راه تضمین درمان شما می باشد که اثرات آن در کمک به حفظ توانایی اتان در دراز مدت دیده خواهد شد.
شخصيت منو با برخوردم اشتباه نگير!
شخصيت من چيزيه كه "من" هستم اما برخوردِ من بستگي به اين داره كه "تو" كي هستي...!
 تشکر شده توسط : مـه ســـا , baran , Majid , hamid , voodoo , hamed , سحــــــــر , وصال , Prime , omid_nejad , s@رها
#7
مراقبت از خود
این مراحل ممکن است در تخفیف برخی علائم اسکلروز مولتیپل کمک کند:

• داشتن استراحت کافی.خستگی یک علامت شایع ام.اس. است و استراحت کردن ممکن است کمک کند احساس خستگی کمتری بکنید.

• ورزش. اگر ام.اس. خفیف تا متوسط داشته باشید ورزشهای اروبیک منظم ممکن است مقداری کمکتان کند.فواید شامل بهبود قدرت،تون [font=Arial]عضلانی،تعادل، هماهنگی،و بهبود افسردگی می باشد.شنا یک انتخاب خوب برای بیماران ام.اس. است که باگرما اذیت می شوند.

• مراقب گرما باشید.گرمای زیاد می تواند ضعف عضلانی شدید ایجاد کند،گرچه برخی بیماران ام.اس. بوسیله گرما اذیت نمی شوند و ممکن است از حمام گرم و دوش لذت ببرند. قبل از تماس با گرمای زیاد، تا وقتی نمی دانید که چگونه واکنش خواهید داد،بسیار مراقب خود باشید.وارد وان داغ یا سونا نشوید مگر کسی نزدیک شما باشد که در صورت نیاز شما را بیرون بکشد.اگر متوجه بدتر شدن علائم و نشانه ها بر اثر گرما شدید،تنها چند ساعت خنک شدن شما را به حالت طبیعی بر می گرداند.

• خنک سازی.بسیاری بیماران ام.اس. بدتر شدن علائم را با گرما تجربه می کنند.اگر شما در یک منطقه گرم و مرطوب زندگی می کنید،به داشتن تهویه هوا در خانه تان توجه کنید.حمام نیم گرم یا خنک نیز ممکن است کمی تسکین ایجاد کند.

• خوردن غذای متعادل.خوردن غذای سالم و دریافت مقادیر توصیه شدهً ویتامینها در روز به تقویت سیستم ایمنی شما کمک می کند.

If you live to be a hundred
I want to live to be
,a hundred minus one day
so I never have to live
love28.without you
 تشکر شده توسط : هانیه , fireboud , sami , sara.i , najva , عمومهربان
#8
به رغم ابتلا به ام.اس بهترين بهره را از روزتان ببريد.
به ام اس مبتلا هستيد؟ با رعايت نكات زير بهترين استفاده را از روزتان داشته باشيد.

[تصویر:  08493728591385509098.jpg]

21 نكته پنهان در ام اس"بازي هاي فكري"

1. دست ها به حالت آرامش : شما می توانید مشکلات مربوط به مثانه، اسپاسم و عدم تعادل را با ورزش درمانی كاهش دهيد.
2. ورزش به كاهش علائم ام اس کمک میکند، اما در انجام آن زیاده روی نکنید. با دکتر خود صحبت کنید تا از توصيه هاي او آگاه شويد.
3.بدنتان را ارزشمند بدانيد. مشاوره شخصی با مشاور مي تواند به شما در مديريت تأثيرات ام.اس كمك كند.
4.مشكلات مربوط به كنترل مثانه مشكلاتي را براي زنان و مردان مبتلا به ام.اس ايجاد كرده است. خوشبختانه تغییر در شیوه زندگی مانند مدیریت مایعات و داروها مي تواند كمك كننده باشند.
5. داروهاي چندگانه مناسب براي تصلب بافتها در واقع می تواند تعداد ضایعات مغزي و نخاعي را کاهش دهد.
6.بكارگيري توصيه هاي خوب هرگز قديمي نمي شوند. رژیم غذايي سالم به شما کمک میکند تا در همه حال پرانرژی و در برابر عفونتها مقاوم باشيد.
7. در گروه هايي قرار بگيريد كه چيزي بيش از آرامش به شما مي دهند- آن ها نيز مي توانند به شما كمك كنند تا راه هاي جديد زندگي با ام اس را فرابگيريد. همين امروز به اين گروه ها بپيونديد.
8. می توانید با ورزش درماني ميزان تحرك، تعادل، خستگي، درد، ضعف و هماهنگي خود را بهبود بخشيد.
9.یادداشت تجربیات و احساساتتان دربارۀ ام.اس نه تنها به خودتان کمک میکند، كه نيز میتواند ابزاري ارزشمند برای دکترتان باشد.
10. ماساژ می تواند به کاهش استرس و افسردگی (که ممکن است باعث وخيم شدن اين بيماري شود)، کمک کند. شاید این بار زمان ماساژ درمانی فرا رسيده باشد.
11.آموزش شغلي مي تواند مدت زمان زيادي به طول انجامد. موسسات انجمني میتوانند به شما کمک کنند تا مهارتهای جدیدی براي روبه رو شدن با محدوديت هاي كار جديد فرا بگيريد.
12. اگرچه ام.اس ماهیچه های ران، ساق و پا را تحت تأثير قرار مي دهد، اکثر افراد مبتلا به اين بيماري هرگز نیازی به ویلچر نخواهند داشت.
13. چرا درمانی قطعی برای ام اس وجود ندارد؟ زيرا محققین همچنان سعی بر كشف علت هاي بروز اين بيماري دارند . خوشبختانه در حال حاضر معالجات بسیار وجود دارد.
14.آیا در یکی از چشم هاتان احساس درد یا تاری دارید؟ استروئید ها میتوانند به این نشانه هاي رایج ام اس کمک کنند.
15.نمي دانيد كه محل كارتان ايمن هست يا خير. براي اطمينان از مشاوري بخواهيد تا شما را در محل كارتان ببيند.
16. آيا قادر به تأمين هزينه هاي مربوط به داروهايتان نيستيد؟ اكثر شرکت های دارویی کمک های مالی را براي بيماران فراهم مي كنند. شما مي توانيد با قسمت خدمات مشتریان اين شركت ها تماس بگيريد. (بنیاد بیماری های خاص- بهزیستی و ...)
17. براي درمان ام.اس گزينه هاي زيادي را پيش رو داريد. به هنگام انتخاب نوعي از درمان شیوه زندگی خود و عوارض جانبی آن را مد نظر بگيريد.
18.اضطراب داريد؟ ورزش هاي رزمي چيني (تاي چي) یا یوگا را امتحان کنید. آنها میتوانند انرژی ، تعادل و انعطاف پذیری شما را تقویت کنند و البته استرس را نيز کاهش دهند!
19.اگرچه این حقیقت وجود دارد که داروها هنوز نتوانسته اند ام اس را درمان کنند ، با اين حال میتوانند دفعات و شدت حمله های ام.اس را کاهش دهند.
20.آیا لرزش بدنتان آزاردهنده هستند؟ با پزشک خود درباره اينكه آیا تحريك هاي عمیق مغزی می تواند کمک کند یا نه، صحبت کنید .
21.طب سوزنی ممکن است باعث علائم اين بيماري را نظير درد ، گرفتگی ماهیچه ها و مشكلات مربوط به كنترل مثانه را كاهش دهد.

ترجمه شده از مقاله انگلیسی با عنوان Tips for Living Well With Multiple Sclerosis

استفاده از تمام یا بخشی از این مقاله منوط به اجازه از مدیران سایت ام اس سنتر میباشد.
...
 تشکر شده توسط : hamed , Prime , مـه ســـا , baran , seyyed reza , # پریسا # , yummy , fireboud , سیما جون , احمدرضا , آرزو کلباسی , nazii , فریبا , sarmast , zohrevand , elii , hanae , roya-n , برگ 7 , HITMAN-CREED , RAMA , afnchn , niloufar , admis_bnd , shaytoon , zohaa
#9
زندگی کردن با ms را که ارزش های شما اساساً تغییر می دهد یاد بگیرید . من برای امروز زندگی می کنم و به فردا کاری ندارم . هر کاری را وقتی می توانم انجام می دهم و از فرصتها استفاده می کنم. من روی مسائلی که می توانم انجام دهم تمرکز می کنم نه چیزهایی که نمی توانم .


Ms پایان دنیایی است که به آن عادت دارید و شروع یک دنیای جدید است.
همراه با ms بهترین زندگی را برای خود بوجود آورید.
ابتلابه ms به معنای زندگی دریک وضعیت نامعین و سازش با تغییرات می باشد.اما شما می توانید هنوز بهترین زندگی را برای خود بسازید.شما می توانید از ارتباطهای خود با دیگران ،کار ، داشتن فرزند و هر کاری که انجام می دهید لذت ببرید.شما می توانید با یک نگرش مثبت زندگی کنیدو مهم نیست که ms چه تأثیری روی شما می گذارد . بدون بدبینی واقع بین باشید . ممکن است مجبور باشید تصمیم بگیرید که چطور زندگی تان را در حال و آینده اداره کنید و یا نوع کار ، نیاز به ارتباط با دیگران و چگونگی مصرف وقت ، انرژی و پول خود را انتخاب کنید و یا شاید مجبور باشید نسبت به نگرش خود در مورد عدم توانایی انسانها مجدداً فکر کنید . و اینکه چه چیزی طبیعی است مجدداً مورد بررسی قرار دهید.

عکس العمل نسبت به ms :
وقتی به شما می گویند که مبتلا به ms هستید احساس شوک ، ترس و غصه یک امر طبیعی است . شوک بعلت ابتلا به یک بیماری غیر قابل درمان ، ترس از امکان اتفاق هایی که برای شما خواهد افتاد ، غصه بعلت از دست دادن بعضی از توانایی های بدنی ، عصبانیت به علت عدم وجود درمان ایجاد می شود . خانواده و فامیل نیز ممکن است این احساسات را تجربه کنند. انکار کردن یک امر رایج و همچنین یک مکانیسم عادی قابل فهم می باشد بویژه اگر علائم شما خفیف هستند یا در مرحله فروکش علائم هستید.
این واکنش ها می تواند به سمت افسردگی ، غم بهمراه اختلال در الگوی خواب ، اشتها ، احساس یأس و بیچارگی و از دست دادن اعتماد به نفس ، تغییر در تصویر از خود ، نقشه های زندگی و اهداف و ترس از رانده شدن از طرف دیگران و استرس ، حرکت کنند.
نه تنها شخصی که جدیداً بیماری ms در مورد آن تشخیص داده شده بلکه شما نیز ممکن است نیاز به یک مشاور یا روان درمان داشته باشید و یا ممکن است نیاز به صحبت کردن با افراد دیگری که مبتلا به این بیماری هستند داشته باشید . اما مطمئن باشید که تمام احساسات سیاه عبور خواهد کرد و در انتهای این تونل نور روشنایی و امید وجود دارد.

دستیابی به چیزهای مثبت :
روش فکر کردن خود را تغییر بدهید. بیماری ms را در خودتان بپذیرید و روابطی نزدیک با مردم داشته باشید . احتمالاً اینها مهمترین روشهای بدست آوردن یک زندگی خوب می باشد.
بدون این اجزا ، خطر ایجاد عصبانیت ، افسردگی ، رنجیدگی و درون فکنی شما را تهدید می کند.

با ms تا انتها بیائید :
پذیرفتن ms مبارزه ای است که به مقدار زیاد تمام مراحل رشد شخص را درگیر می کند .
اولین چیز پذیرفتن این امر می باشد که شما مبتلا به ms هستید و اگر علائم بیماری قابل رویت می باشد قدم بعدی گفتن به سایر مردم است .
قدم بعدی تغییر در شیوه زندگی و محیط زندگی شما است تا یک زندگی راحتتری را برای خود ایجاد کنید.

احساس خوبی درباره خودتان داشته باشید:
احترام به خود به معنای ارزش قائل شدن برای خود است و باور کردن اینکه شما لیاقت خوشحال شدن را دارید ، مهم نیست که وضعیت جسمی شما چگونه است .
یک حس واضح نسبت به آنچه هستید دارید. یک حس واقع بینی از توانایی هایتان و یک خوش بینی نسبت به دورنمای زندگی اتان ، شما نیاز به احترام به خویشتن دارید تا از نظر روانی سالم شوید. بدون این امر نمی توانید همه آنچه که از زندگی می خواهید بدست آورید .
این عوامل درپذیرفتن ms وایجاد یک زندگی خوب به شما کمک می کندوشامل موارد ذیل است :
- زندگی در حال بهتر از نگرانی در مورد آینده است .
- بیشترین وسیله پیشرفت و بهترین زندگی را در هر روز برای خود ایجاد کنید و از هر لحظه خود لذت ببرید .
- راه رسیدن به بهترین آرامش فکری را پیدا کنید . مراقبه و یوگا می تواند به شما کمک کند.
- به زندگی با ms بصورت یک شروع جدید نگاه کنید .موارد بهبود اعتماد به نفس :

- برای خود ارزش قائل شوید.
- خود را به خوبی درمان کنید.
- از خود عیبجویی نکنید .
- از دوستان قدردانی کنید.
- روابط خود را براساس آگاهی و رفاقت بنا کنید .
- یک احساس تعلق خاطر نسبت به دوستان و خانواده در خود ایجاد کنید .
- چیزی را که به زندگی شما معنی می دهد پیدا کنید و آن را به راه صحیح هدایت کنید .
- اهدافی برای خود بوجود آورید و قدمهای کوچکی را برای رسیدن به آنها بردارید.
- برای چیزهایی که می خواهیدانجام دهید و افرادی که می خواهیدآنها را ببینید برنامه ریزی کنید.
- همیشه چیزی را که بدنبال آن، بخواهید بگردید داشته باشید.
- از خودتان و دیگران تعریف کنید.
- کارهایی را که می توانید به آخر برسانید را شروع کنید.
- در ارتباط با موفقیت های خود فکر کنید نه شکستهایتان .
- کارهایی که بشدت مورد توجه دیگران است انجام بدهید.
- زمانی را برای مراقبت از خود اختصاص بدهید .
- به جنبه های مثبت ونشاط برانگیز زندگی توجه کنید.

اصل موضوع :

Ms می تواند روابط شما را با خودتان ، خانواده تان ، دوستانتان و همسرتان تغییر بدهد و یا روی انتخاب همسر شما نیز تأثیر بگذارد ترس از ms اوضاع را بدتر می کند و گاهی اوقات می تواند صدمه بیشتری را به شما بزند. مردمی که درکنار شما هستند امکان دارد نتوانند خودشان را با این اوضاع وفق بدهند و امکان دارد خودشان را از شما دور کنند و یا شما را ترک کنند . مثال های زیادی در مورد مردم مبتلا به ms وجود دارد که وقتی یک ارتباط به انتها می رسد یک مورد بهتر جای آن را می گیرد.

ما همه به روابط روحی و عاطفی نیاز داریم . احساس دوست داشته شدن و دوست داشتن هیچ ارتباطی به توانایی های جسمی و یا عدم توانایی جسمی ندارد . توجه به این حس درونی خود که شما با ارزش هستید یک امر حیاتی است . Ms ممکن است دید شما را به آنچه قبلاً در همسر خود جستجو می کردید تغییر دهد .ارزش های کیفی جای ارزش های کمی را می گیرد. Ms می تواند وابستگی های میان زن و شوهر را که براساس عشق ، صمیمیت ، ارتباط و توجه استوار است عمیق تر کند . با اینحال هر مشکل جنسی می تواند مورد بحث قرار بگیرد. واضح تر اینکه بدون این عوامل و روابط امکان تنازع بقا وجود ندارد . زمانی که یکی از شرکای جنسی مبتلا به ms باشد مسئله مهم درباره قوانین ، ارتباط و عدم ارتباط امکان دارد کمی تغییر کند.

داشتن فرزند:
اگر شما می خواهید بچه داشته باشید ms نباید مانع شما باشد. Ms تأثیری روی باروری ندارد .امروزه تعداد زیادی از زنان مبتلابه ms حداقل یک بچه دارند. لذت داشتن یک بچه به خطر احتمال عود علائم بعد از تولد بچه می چربد.
علائم ms در دوران حاملگی تثبیت می شود یا حتی بهبود پیدا می کند و گاهی عود کمتر بیماری را نسبت به زمانهای دیگر در این دوران داریم . هورمون های حاملگی یک اثر سرکوب کنندگی سیستم ایمنی دارند و باعث کاهش فعالیت این بیماری می شوند.
دوران حاملگی زایمان و شیردادن این بیماران مانند مادرانی است که مبتلا به ms نمی باشند. اما در اولین 6 ماه بعد از تولد بچه بیشترین خطر وجود دارد و امکان عود بیماری 2 تا 3 برابر بیشتر از زمانهای دیگر است . اگر چه شدت عود بیماری در این زمان ممکن است سختتر از موارد دیگر باشد ولی روی عدم توانایی های طولانی مدت تأثیری ندارد.
بطورکلی مادرانی که ms دارند ناتوان تراز زنان دیگری که مبتلابه ms هستند ولی بچه دارنشده اند نمی باشند. اما کودکان می توانند سبب خستگی در این مادران شوند واگر شما مادری مبتلا به ms هستید نیاز به کمک دیگران دارید چون نباید زیاد خسته شوید.
مردان مبتلا به می توانند بچه دارشوند .اگردچار ناتوانی جنسی هستند مصرف داروهای موثر، می تواند به آنها کمک کند.

نحوه ارتباط بیمار مبتلا به ms با مردم دیگر:
اینکه ms تا چه حد روی شما تأثیر گذاشته وسبب ناتوانی در شما شده سبب می شود که گاهی اوقات شما براحتی نتوانید کارهایتان را خودتان انجام دهید واز دوستان و خانواده خود کمک بگیرید . این افراد گاهی نیاز به قدردانی پیدا می کنند . بخاطر داشته باشید که خستگی یک علامت خاموش بیماری است و تا خودتان به دیگران نگوئید ، آنها متوجه خستگی شما نمی شوند پس بدون هیچ ناراحتی وقتی خسته می شوید به دیگران اطلاع دهید .

انتخاب شما :
مردم زیادی وجود دارند که علیرغم ابتلا بهms مشاغل گوناگونی را به عهده دارند بعضی از آنها حتی دهها سال بعد از تشخیص ms کار تمام وقت خود را ادامه می دهند و بعضی دیگر کار نیمه وقت یا کار در خانه را انتخاب می کنند.
اینکه چند سال کار می کنید و یا چه مدت به کارکردن خود ادامه می دهید و چه نوع کاری را انجام می دهید بستگی به میزان تأثیر ms بر روی شما و میزان خستگی شما دارد. اگر شما دارای یک شغل سخت هستید که در روز به زمان زیادی نیاز دارد یا مجبور به مسافرت های طولانی هستید باید در مورد تغییر شغل خود یا یادگیری یک کار جدید فکر کنید .
با انجام کار احساس شخصیت ، منزلت بعلت کسب درآمد ، رضایت شخصی در شما ایجاد می شود و همچنین یک راه خوب برای ارتباط داشتن با مردم است .

دست دیگران را بگیرید:
در تعداد زیادی از بیماران مبتلا به ms یک احساس قوی جهت کمک داوطلبانه به دیگران ایجاد می شود . فرصتهای زیادی وجود دارد که استعدادهای ذاتی شکفته می شود.
بدانید شما با کمک به دیگران در حد توانایی خود به بهبود بیماریتان کمک می کنید.

مقابله کردن با استرس :
استرس می تواند علائم ms را بدتر کند بنابراین پرهیز از وضعیت های استرس آور توصیه می شود. البته از بعضی استرس ها نمی توان اجتناب کرد . به راستی بعضی از حقایق مربوط بهms ممکن است استرس آور باشدمگر اینکه شما بتوانیدآن رابپذیرید .
پیدا کردن روشی برا ی کنار آمدن با استرس یک عقیده خوبی است . امکان دارد مجبور شوید تغییراتی را درکار و روابط خود با دیگران بوجود آورید و یا تکنیک های انبساط عضلانی نظیر یوگا و مراقبه و مشاوره ، گوش کردن به موزیک ،ورزش کردن ، بکارگیری سرگرمی جدید و یا ابراز علاقه به دیگران می تواند به شما کمک کند.

به چیزهایی که بدنتان به شما می گوید گوش دهید :
کار بیش از حد علائم ms را بدتر کند و یا می تواند عامل محرک در جهت عود علائم باشد . افراد مبتلا به ms اغلب تمایل به پیشرفت ناگهانی و همچنین کار زیاد ذهنی و بدنی دارند. شما به علائم هشدار دهنده اولیه بدن خودتان باید توجه کنید . و در این زمان باید کار خود را متوقف کنید و استراحت کنید .

انرژی خود را تجدید کنید :
خواب قدرت نیرو بخش عجیبی دارد و کمبود خواب می تواند علائم بیماری را بدتر کند. مهمتر از خواب شما احتیاج به برنامه ریزی برای کار و زندگی اجتماعی خود دارید. مردم مبتلا به ms ممکن است به خواب بیشتر در صبح ،یک خواب در طول روز و یک خواب طولانی شبانه نیاز داشته باشند اگرخوابیدن شما با اشکال همراه است از درمانهای دارویی و تکنیک های انبساط عضلانی قبل از خواب استفاده کنید.استفاده ازیک تختخواب که ازنظراندازه مناسب باشدودردسترس شما باشد بطوریکه شما به راحتی بتوانید در آن استراحت کنید مناسب است . اگر شما احساس می کنید که انرژی اتان تخلیه شده است استراحت می تواند به شما کمک کند . استراحت به معنی عدم انجام مطلق کار است اگر بدن شما به شما می گوید که نیاز به استراحت دارید به آنچه که می گوید کاملاً گوش دهید.

داشتن یک زندگی اجتماعی :
چونکه شما مبتلا به ms هستید دلیل نمی شود که از زندگی اجتماعی خود لذت نبرید . بنابراین در فعالیت های اجتماعی شرکت کنید و بعلت ابتلا به ms خود را از دیگران جدا نکنید . شما ممکن است ms داشته باشید اما میتوانید برای بدست آوردن یک زندگی خوب و هیجان آور مبارزه کنید.
والاه نمیدونستم این متن رو کجا بذارم...امیدوارم که اینجا جاش باشه...وقتی متن رو خوندمش خیلی لذت بردم!
امیوارم شما هم خوشتون بیاد!icon_questionicon_questionicon_questionicon_questionicon_question
وقتی احساس میکنی داری به بن بست میرسی و زندگی خیلی تخیلی شده به یاد بیار که قبلا هم اینطوری شده بود ولی گذشت. این لحظات فرصتهایی برای بزرگ شدن هستند.icon_biggrin
 تشکر شده توسط : neda.n , najva , fireboud , nazii , Prime , paeeze , parisa2011 , بی تـــا , marmar , # پریسا # , پروانه , zohrevand , shokolat , مهوش , rahaei , afnchn , admis_bnd , فریبا
#10

هر وقت لازم بود استراحت كن، خستگي يك مساله در MS است، اما بيش از حد استراحت نكن، چون موجب افسردگي مي‌شود.

- اگر نياز بود گريه كن و خودت را خالي كن، ولي بعدش كنترل خودت را بدست‌گير، بلند شو و مشغول كاري شو.

- تا جايي كه مي‌تواني ذهن و فكرت را ورزش بده: بازيهاي فكري، حل كردن جدول، شطرنج، حفظ شعر، جملات انگليسي، ضرب‌المثل‌ها، جوكها.

- اگر فرصتي پيش آمد حتما مسافرت برو و با كنجكاوي يك كودك به اطرافت نگاه كن و از طبيعت لذت ببر.icon_biggrin

- از گرما، حمام داغ و زير نور خورشيد قرار گرفتن اجتناب كن، چون شديدا خسته مي شوي در چنين شرايطي قابليت انتقال رشته‌هاي اعصاب كاهش مي‌يابد.sad2sad2

- پزشك متخصص اعصابي را انتخاب كن كه به راحتي بتواني او را ببيني و با او راحت باشي و صحبت‌هاي تو را گوش كند و پاسخ مناسب را بدهد.icon_cryicon_cry

- شنا و ورزشهاي آبي روزانه بسيار عالي است.

- با دوستانت ارتباط داشته باش بخصوص دوستاني كه MS دارند و موفق هستند.love51

- شغل مناسبي براي خودت انتخاب كن، رضايت شغلي را كسب كن، در رشته تحصيلي مورد علاقه‌ات درس بخوان.

- هر كس احوالت را پرسيد فهرست و مجموعه مشكلات و دردها را رديف نكن بلكه با تمام انرژي بگو: عاليم، سالمم، سلامتم.icon_biggrinicon_biggrinagreement2

- MS واگير و مسري نيست.

- از خوردن غذا لذت ببر.love28love28

- روغن آفتابگران و روغن گل پامچال و ماهي‌ها بسيار براي بهبودي موثرند.

- اجتناب كنيد از« غذاهاي بسيار شيرين، كيك، بيسكويت، شيريني، آبنبات، سس مايونز پرچرب، انواع كولاها، سوسيس، همبرگر، كالباس، پيتزا، چيپس، پفك، الكل، چاي.confused2

- بهتر است از رژيم غذايي با چربي حيواني كم و داراي چربيهاي غير اشباع و روغن‌هاي گياهي و رژيم حاوي اسيد لينولئيك استفاده كنيد.

- خطر وقوع حملات MS در 9 ماه حاملگي كمتر است ولي ميزان ابتلا در سه ماه نخست پس از زايمان شايعتر است. شيردهي در صورتي كه از اينترفرون استفاده نكنيد، بلامانع است.

icon_cry
 تشکر شده توسط : # پریسا # , neda.n , پروانه , nazii , zohrevand , najva , shokolat , رضا محمدی ها , ghaside , meherafarin , rahaei , admis_bnd , گلناز , فریبا
  


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  تاثير تشخيص ام اس در زندگي افراد sara 95 48,041 2016/04/05, 04:04 PM
آخرین ارسال: i_shکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان