امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سیستم ایمنی زنان قوی تر از مردان است
#1
تا ثير جنسيت بر سيستم ايمنی بدن

اگر بيماري ها در زنان به صورت جداگانه مورد بررسي قرار نگيرد به غلط تصور مي شود که واکنش مردان و زنان در قبال يک بيماري يکسان است . نکته جالب اين است که زنان دو تا سه برابر بيشتر از مردان مستعد ابتلا به بيماري هاي روحی هستند که يکی از دلايل آن وجود هورمون جنسی زنانه است.

پژوهشگران مي گويند ميزان ابتلا به سرطان ريه در مردان و زنان با يکديگر متفاوت است و هورمون زنانه استروژن تا حدودي عامل اين تفاوت محسوب مي شود .
که ميزان ابتلا در اقايان بيشتر است .
عوامل ژنتيکي و هورموني در نحوه واکنش زنان به سرطان ريه و مواد سرطان زا حائز اهميت است سيستم دفاعي جنس نر در برابر بيماري شکننده تر از سيستم دفاعي جنس ماده است .
به گفته محققان ، هورمون جنسي تستوسترون نيز سيستم ايمني را اندکي تضعيف مي کند و در نتيجه امکان هجوم باکتري ها و ساير انگل ها به بدن فراهم مي شود. محققان خاطرنشان ساختند که اين يافته ها در خصوص تفاوت طول عمر در ميان مردان و زنان نيز احتمالا مصداق دارد .هورمون‌هاي جنسي تعيين‌كننده‌اند

عملكرد هورمون‌ها بسيار دقيق و حساس است، زيرا ساختمان شيميايي هورمون‌هاي زنانه و مردانه اختلاف اندكي با يكديگر دارند.

بلوغ مهم‌ترين دورة تفكيك و تمايز دو جنس است. در اين دوره، تحت تأثير هورمون‌هاي جنسي، علائم ثانوية جنسي ظاهر مي‌شود. در سنين بلوغ، هورمون‌هاي جنسي (استروژن، پروژسترون، تستوسترون) فراواني ترشح مي‌كنند.

از نظر خصوصيات رفتاري، پسرها از نخستين سال‌هاي زندگي خطرپذيرتر از دخترها هستند. به همين علت، پسران خردسال بيشتر از دختران همسن‌ و سالشان دچار سوانح و حوادث مي‌شوند.

تأثيرِ منفي هورمون‌هاي مردانه بر دستگاه ايمني و ميزانِ بالاتر سطح سوخت‌وساز پايه در پسرها سبب شده آنهاحساس‌ترشوند. پسرها در برابر بيماري‌هاي شايع‌تر، مانند سرطان‌ها، بيماري‌هاي قلبي‌ـ‌عروقي، بيماري‌هاي مغزي، ديابت، سيروز كبدي و بيماري‌هاي كودكان بسيار آسيب‌پذيرترند.

سيستم ايمنی زنان قوی تر است

پژوهشگران دريافتهاند سيستم ايمنی بدن زنان قوی تر از سيستم ايمنی مردان است. اين پژوهش که در نشريه پيشرفتهای فرهنگستان ملی علوم آمريکا به چاپ رسيده نشان ميدهد توليد هورمون استروژن که در بدن زنان صورت ميگيرد ميتواند تاثيرات مفيدی روی واکنش بدن نسبت به التهابات درونی و عليه عوامل بيماری زای باکترييايی داشته باشد.

يک محقق و پزشک مرکز بهداشتی دانشگاه مک گيل در اين باره گفت: هورمون استروژن که به طور طبيعی در بدن زنان توليد ميشود در واقع مانع از توليد آنزيمی موسوم به caspase-12 ميشود و از اين طريق مانع از آغاز پروسه التهاب ميشود.

حضور استروژن تاثير سودمندی روی سيستم ايمنی درونی دارد که نماينده اولين خط دفاعی بدن عليه ارگانيسمهای بيماری زا است. وی تصريح کرد: نتايج تحقيقات ما نشان ميدهد که بدن زنان واکنش قوی تری نسبت به مردان در برابر التهاب و عفونت از خود بروز ميدهد.

امروزه مشخص شده که ايمنوسيتها برای طيف وسيعی از هورمونهای اندوکرين نظيرهورمونهای جنسی پذيرنده دارد.

افزايشLH باعث کاهش فعاليت سلولهای NKميشوند.

خانمها واکنش های ایمنی هومورال وسلولی قوی تری دارندبه همین دلیل شیوع بیماری های خود ایمنی در خانم ها بیشتر است.

رابطه تولید وسیستم ایمنی : فرایندهای تولیدمتفاوت شامل تخمک گذاری,قاعدگی است که بدین وسیله بر روی سیستم ایمنی تاثیر گذار است .موقعیت تولید مجدد در ایمنی شناسی نقش مناسبی را بازی میکند که به صورت بارداری است .برای مثال تصور شده است که سایتوکاین هادر بوجود آوردن محیط بهینه ای برای عملکرد اجرایی موفقیت آمیزمهم هستند.بااین حال در بررسی حاضر ,ما روی اثراتی از موقعیت تولید مجددوهورمون های جنسی روی سیستم ایمنی تمرکز میکنیم .

تغییراتی درحالت بیماری در طول بارداری پیشنهاد شده است که ممکن است ازسایتوکاین ها در طول بارداری بدست آید .Th2/Th1به علت کاهش

اگرچه مجموع محاسبه لنفوسیت در مردان مشابه با زنان است ودرصد لنفوسیت های تی درداخل مجموع جمعیت لنفوسیت ها در مردان به صورت پایین تر با مقایسه با زنان مقایسه شده است .هیچ تفاوتی در نسبت بین مردان وزنان کشف نشده است. محاسبات کاهش یافته از TH/TC درمردان بازنان مقایسه شده است به علت افزایش غلظت Tلنفوسیت تستسترون بدست آمد. ولی طی بررسی های انجام شده افزایش میزان پروژسترون واستروژن تاثیری را روی میزان لنفوسیت تی نشان نمیدهد .

لپتين يك هورمون/سايتوكاين مي‌باشد كه توسط ژن ob كد و عمدتا" توسط بافت چربي ترشح مي‌گردد. رسپتور لپتين، ob-R نام دارد و لپتين اثراتش را عمدتا" از طريق ob-Rb و فعال نمودن مسير جانوس كيناز و STAT اعمال مي‌كند. لپتين بعنوان يك هورمون نقش مهمي در تنظيم وزن بدن و متابوليسم پايه از طريق اثر بر هيپوتالاموس دارد و بعنوان يك سايتوكاين منجر به تنظيم پاسخ هاي سيستم ايمني مي‌گردد. به طور كلي لپتين باعث افزايش واسطه هاي ايمني سلولي و تمايز لنفوسيت +TCD4 بسمت Th1 مي‌شود طبيعي است كه اين اثرات باعث مي‌شود كه لپتين در بعضي از بيماري هاي خود ايمني بعنوان يك فاكتور مستعد كننده بيماري عمل كند.

از طرف ديگر تاكنون مطالعات زيادي در زمينه اثر هورمون استروژن بر افزايش يا كاهـش واسطه هاي الـتهابي نظير تومور نکروزيس فاکتور آلفا TNF-α، انجام شده است. نگاه كلي به اين مطالعات نشان مي‌دهد كه استروژن بر خلاف لپتين باعث كاهش ترشح واسطه هاي ايمني مي‌شود. امروزه استروژن بعنوان يك عامل مؤثر در بعضي بيماري هاي خود ايمني مورد توجه قرار گرفته و يك فعاليت سركوب گر در چندين مدل خود ايمني از خود نشان مي‌دهد. مطالعاتي كه تاكنون انجام شده نشان داده است كه استروژن و لپتين داراي روابط مستقيم يا غير مستقيم با يكديگر مي‌باشند. در اين مطالعه تاثير ميان كنش اين هورمون ها در بيان واسطه التهابي TNF α توسط سلول هاي تك هسته اي خون محيطي بعنوان يكي از مهمترين سايتوكاين هاي پيش التهابي مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج نشان داد لپتين منجر به افزايش بيان mRNA، TNF-α در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي گرديده در حالي كه سلول‌هائي كه با استروژن و لپتين تيمار گرديده بودند يك كاهش معني دار دربيان mRNA، TNF-α نشان دادند. سلول هايي كه با LPS تيمار شده بودند افزايش بسيار زيادي در بيان mRNA، TNF-α نشان دادند و افزودن استروژن نتوانست به طور معني داري باعث كاهش TNF-α در اين سلول ها شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه استروژن قادر به مهار اثرات لپتين بوده و اثر استروژن بر لپتين مي تواند بعنوان يکي از عوامل احتمالي بهبود بيماري خودايمني درطول بارداري در نظر گرفته شود و اثر بر لپتين يکي از مکانيزم هاي کاهش واسطه هاي التهابي توسط استروژن است.

nurse87.blogfa.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم ایمنی زنان قوی‌تر است یا مردان؟

اگرچه علم پزشکی، بیش از 100 سال است که از تاثیرات هورمونی بر سیستم ایمنی بدن آگاهی دارد، ولی مطالعه دقیق و مشخص روی سیستم دفاعی ایمنی بدن زنان به طور فعال از چند سال پیش آغاز شده و دکتر نوئل روز که در رشته ایمونولوژی مطالعات وسیعی انجام داد، معتقد است زنان از نظر ایمونولوژی از مردان مقاومت بیشتری دارند، چراکه هورمون استروژن در فعال کردن سلولی دستگاه ایمنی نقش اساسی اجرا می‌کند و فعالیت دفاعی لنفوسیت‌های T و تولید آنتی‌بادی‌های لنفوسیت‌های B در زنان را بیشتر می‌کند.

هورمون‌های جنسی به طور حتم نقش تنظیم‌کننده در زمینه دفاعی ایمنی اجرا می‌کنند. بررسی‌های گوناگون نشان می‌دهد رابطه دستگاه تناسلی و دستگاه ایمنی در بدن زنان به صورت ترکیبی و کاملا وابسته است و البته میزان نیروی ایمنی بدن تا حدودی به سن و سال و زمان عادت ماهانه خانم‌ها بستگی دارد. در کنار تاثیر جنسیت بر میزان ایمنی بدن، بررسی‌ها نشان داده است که روش زندگی، نوع تغذیه، ویتامین‌ها و املاح و ورزش و نیایش اهمیت زیادی در بالانس کردن سیستم ایمنی بدن دارند.

www1.jamejamonline.ir
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محققان مي گويند هورمون تستوسترون باعث مي شود مردان بيشتر از زنان سرما بخورند.به گفته دانشمندان آمریكایی مردان بیشتر از زنان دچار سرماخوردگی می شوند.
به نوشته پایگاه اینترنتی روسی روس.ارگ علت این مساله وجود مقدار زیادی هورمون تستوسترون در بدن مردان است.
این تحقیقات طی سالهای دو هزارو هشت تا دو هزارو نه طی دوران واكسیناسیون فصلی در برابر سرماخوردگی و با شركت پنجاه و سه زن بیست تا سی سال و سی و چهار مرد شصت تا هشتاد و نه سال انجام شده است.
دانشمندان پیش از آزمایشها نمونه خون داوطلبان را به منظور بررسی نحوه كار ژنهای مسول سیستم ایمنی گرفته و متوجه شده اند پاسخ بدن زنان به واكسیناسیون نسبت به مردان قویتر است. علاوه بر این مشخص شده در مردانی كه سیستم ایمنی بدنشان واكنش ضعیف تری به تزریق واكسن نشان داده میزان ژنهای مسول متابولیسم چربیها كمتر است. پیش از این ثابت شده بود تستوسترون روی فعالیت این ژنها تاثیر می گذارد.
به عقیده محققان بین نوع واكنش زنان و مردان به واكسیناسیون و عفونت تفاوت وجود دارد و پاسخ سیستم ایمنی زنان به مراتب بهتر است.

واحد مركزی خبر


.
هر مشكلي آسان شود از مستي و
ترسم خداي من, ساغر بشود خالي و هشيار بميرم.
 تشکر شده توسط : ahya , رزمینا
#2
خوب رو این اساس رفتار ام اس هم تو خانم ها و آقایون قیاس پذیر هست.
چیزی که نوشته ها زدن. یعنی اگر مرد و زن در کمتر از سی سال
به بیماری مبتلا بشن. رفتار ام اس در مرد آروم تر میشه. اما مردانی که در چهل سالگی مبتلا بشن، معمولا ppms الگوی رفتاری بیماریشون هست.
البته این گفته ها هم چرت و پرته،مثلا، احسان شکوهی بیست سالگی مبتلا شد. رفتار ام اسش شدید بود. و مردی میشناسم که42 مبتلا شده. الان 50 سالشه و اصلا نمیدونه ام اس داره یا نه.
متنتون عالی بود. تا حدود زیادی قیاس بیماری بین نوع مرد و زن و توجیح میکنه.
بازم ام اس شخصیه و هیچ ربطی نداره به مرد و زن بودن
[تصویر:  43679430772591471299.gif] تشکر شده توسط : رزمینا
  


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  کشف نشانگرزیستی بیماری‌های خود ایمنی niloofary 1 2,010 2017/02/08, 10:02 AM
آخرین ارسال: niloofary
  توصیه های ایمنی برای بیماران مبتلا به ام.اس maya 25 25,303 2016/09/10, 10:00 AM
آخرین ارسال: niloofary
  سیستم ایمنی بدن را می‌توان از نو برنامه‌ریزی کرد paeazan 2 3,316 2013/01/22, 11:40 AM
آخرین ارسال: sargol
  جاذبه صفرسیستم ایمنی بدن رابه خطرمی اندازد sargol 0 1,564 2013/01/13, 04:36 PM
آخرین ارسال: sargolکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان