پيشنهاد شما براي هماهنگي بهتر ديدارها - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام
بهتره این گرد همایی ها و دور هم بودن ها با دعوت نامه از طرف یکی از مدیران یا مسئول ها باشه
تا کسایی که باعث ایجاد مشکلی شدن یا احتمال بوجود اوردنشو دارن دعوت نشن
نظر شما چیه؟