گروه خونی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>آخ که من علاوه بر ام اس آلزایمر هم دارم


گروه خونیم A + هست زدم B+

چیکار کنم درست شه؟؟