پيشنهاد شما براي هماهنگي بهتر ديدارها - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام این قراره 5 شنبه کافی شاپ جامه جم چی شد؟ خوش گذشت؟ چند نفر بودید؟؟؟؟ کنسل که نشد؟:35::35::35:[/