اطلاعات پزشکان (آدرس و تلفن پزشکان مغز و اعصاب) - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب خراسان رضوی (مشهد)
با تشکر از Milo برای کمک در تهیه لیست

-----------
آ-الف‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر محمود رضا اذر پژوه
تلفن: 8444357 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - نبش خ عارف 1 ساختمان پزشكان ازاده‏

نام پزشک: دکتر عليرضا آل هاشمي
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خيابان عارف -بين عارف 2 و4 ساختمان پزشكان حكيم -طبقه سوم واحد 7 ‏

نام پزشک: دکتر اكبر ابراهيم پور
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - كوهسنگي 4 ساختمان صدرا‏

نام پزشک: دکتر مجتبي اسدي
تلفن: 8462711 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - احمداباد پرستار 1 ساختمان شماره 1/30‏

نام پزشک: دکتر دكتر هادي اسدپور
تلفن: 8440064 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد خ احمداباد-نبش عارف پ 3 طبقه اول واحد7‏

نام پزشک: دکتر محمد مهدي اعتمادي
تلفن: 8415585 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خ عارف 5‏

نام پزشک: دکتر رضا اكبري
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار - خ كاشفي شمالي چهارراه بيمارستان مبيني ابتداي خ صائب ساختمان پزشكان رازي طبقه دوم‏

نام پزشک: دکتر سعيد اوجاني
تلفن: 3727884 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - مشهد- جاده سرخس -شهرك شهيد رجائي بازه شيخ

‎-----------
ب،پ،ت،ث‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر غلامحسين بهروز
تلفن: 8438070 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - خ احمد اباد- خ بهشت - پ37‏

نام پزشک: دکتر علي اكبر بيدكي
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ قوچان - خيابان عشق اباد خيابان شهيد داودي جنب ازمايشگاه سينا

نام پزشک: دکتر عزيزاله تقوي‏
تلفن: 8545186 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - فلكه بيمارستان امام رضا -خ ابن سينا ساختمان اطبائ

‎-----------
ج-چ-ح-خ‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر عزيزاله حاتمي
تلفن: 8408809 آدرس‏‎‏: مشهد خ سناباد مقابل داروخانه سناباد ساختمان 638‏

نام پزشک: دکتر محمدعلي خواجگي
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه خ فردوسي جنوبي 62 كوچه كفش بلا‏

‎-----------
د - ذ‏‎ - ر - ز
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر افشين دليلي
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه - خ كاشاني 1 طبقه اول‏

نام پزشک: دکتر عليرضا رحماني
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ گناباد - ابتداي خ غفاري ساختمان پزشكان امام رضا‏

نام پزشک: دکتر مهدي رحماني
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت حيدريه- خيابان فرمانداري - كوچه شير چهارسوق - مجتمع پزشكي حضرت زينب‏

نام پزشک: دکتر فريبرز رضائي طلب
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام-خ المهدي-روبروي مهديه -المهدي8‏

نام پزشک: دکتر وحيد رستمي
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام - خ المهدي جنب مهديه

-----------
س - ش‏‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر طاهره ساراني
تلفن: 8454080 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - احمداباد عارف 2 ساختمان سپهر طبقه 2‏

نام پزشک: دکتر محمد سالاري
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار - خ كاشفي شمالي نبش كاشفي 14‏

نام پزشک: دکتر هاشم سپهري
تلفن: 8430223 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - تقاطع خيابان ابكوه وكلاهدوز ساختمان پرستاران خانواده

نام پزشک: دکتر مرتضي سعيدي‎ ‎
تلفن: ‏‎8457297 ‎‏ آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - احمد اباد - عارف 6 - ساختمان پرديس واحد15‏

نام پزشک: دکتر محمد شافعي
تلفن: 8429292 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - احمداباد محتشمي بين 4-6 ساختمان ثامن طبقه سوم پ80‏

نام پزشک: دکتر سعيدرضا شهامي
تلفن: 8538612 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - احمداباد نبش عارف 6 ساختمان پرديس‏


نام پزشک: دکتر زهرا شيرخاني
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ سبزوار - خ فرمانداري مقابل ب مبيني ساختمان پزشكان امين طبقه اول

-----------
ص - ض‏‎ - ط - ظ‏‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر حسين صالحيار
تلفن: 8412100 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - تقي آباد - اول كوچه ابومسلم‏

نام پزشک: دکتر رضا صدر نبوي
تلفن: 8544422 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خيابان ابن سينا 1 پلاك 27فلكه بيمارستان امام رضا

نام پزشک: دکتر عبدالحسين طاهري هروي
تلفن: 8437010 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - چهارراه كوي دكترا -ابتداي كوي دكترا -پلاك 22‏

‎-----------
ع - غ‏‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر محمد علي عزيزي
تلفن: 2738648 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - خ مفتح سي متري طلاب مفتح 5 پ 150‏

نام پزشک: دکتر حميد عضدي
تلفن: 85590880 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خ دانشگاه دانشگاه 16 پ 9‏

نام پزشک: دکتر مهران غفاري
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ تربت جام - خ المهدي 8 ساختمان تعاوني مرزنشينان طبقه همكف‏

‎-----------
ف - ق‏‎
‎----------- ‎

نام پزشک: دکتر محمدتقي فرزاد فرد
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎قوچان - خيابان شهيد داودي جنب داروخانه دكتر حسن ابادي

نام پزشک: دکتر محسن فروغي پور
تلفن: 8443904 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خ-احمد اباد-خ محتشمي-نبش محتشمي 2‏

نام پزشک: دکتر قربانعلي قلوبي
تلفن: 2739933 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - خ گاز ميلان 7‏

نام پزشک: دکتر كاويان قندهاري
تلفن: 8517316 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - كوهسنگي 4 پ 1/14‏

نام پزشک: دکتر فرهاد فيضي
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: سبزوار خ كاشفي شمالي نبش كاشفي 14 طبقه زيرزمين‏

‎-----------
ک - گ‏‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر محسن مهدي نژاد كاشاني‏
تلفن: 6064123 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - بلوار وكيل اباد بين وكيل اباد 9و7پلاك 65‏

نام پزشک: دکتر محمداسماعيل گوهرجو
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ نيشابور خيابان عطار اولين بن بست سمت چپ ساختمان تخصصي عطار‏

‎-----------
ل - م‏‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر عبد الرسول مستاجران
تلفن: 2738008 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خيابان شهيد مفتح-مفتح3-پلاك167‏

نام پزشک: دکتر غلامرضا مالك زاده
تلفن: 8440715 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - خ پرستار1-پ5/3‏

نام پزشک: دکتر محمد علي ملك نژاد ‏
تلفن: 8443302 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خيابان احمد آباد-خيابان پرستار1-پلاك3/5-طبقه اول

-----------
ن - و‏‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر علي اكبر نخود چي
تلفن: 8443906 آدرس‏‎‏: ‏‎‏ مشهد - خ احمد اباد- خ محتشمي پلاك 7‏

نام پزشک: دکتر محمدعلي اكبر نژاد فرگ
تلفن: ------- آدرس‏‎‏: ‏‎‏ کاشمر - خيابان امام خميني 2 ساختمان شهابي نژاد طبقه همكف‏

نام پزشک: دکتر حبيب الله نعمتي‎‏ ‏
تلفن: 8599200 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - حاشيه ميدان بيمارستان امام رضا پلاك1/170‏

نام پزشک: دکتر عباس نوریان ‏‎‏ ‏
تلفن: 8438425 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - احمد آباد - خیابان پرستار - پرستار 1‏‎‏ - پ 20 ‏

نام پزشک: دکتر كريم نيكخواه
تلفن: 8416655 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - خ احمداباد خ قائم 18 طبقه 4‏

-----------
ه - ی‏‎
‎----------- ‎


نام پزشک: دکتر سيد مهران همام
تلفن: 8448060 آدرس‏‎‏: ‏‎مشهد - كوهسنگي 5 پ8‏