ازدواج و ام اس - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2018/04/29, 07:33 PM)سها نوشته است: چرا بعضی از ام اسی ها فکر می کنن چون این بیماری رو دارند باید به هر ازدواجی با هر شرایطی رضایت بدن ؟؟؟!!!!!نمی دونم ....
سلام واقعا چرا ؟؟؟305320_JC_thinking
راست میگیاagreement2

من که خودم عاشقه ام اسم برای همین
چون قبل از ام اس بهم میگفتن چرا ازدواج نمیکنی؟؟؟Dash2Dash2Dash2
الان راحت Smile (16)Smile (16)Smile (16)