ازدواج و ام اس - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2018/04/29, 07:33 PM)سها نوشته است: چرا بعضی از ام اسی ها فکر می کنن چون این بیماری رو دارند باید به هر ازدواجی با هر شرایطی رضایت بدن ؟؟؟!!!!!نمی دونم ....
عزیزم ولی من از اون ام اس ها هستم که از یک سال ونیم قبل که متوجه شدم،دور ازدواج رو خط کشیدم و فقط به خودم فک میکنم
حالا شاید قبلش به هر خواستگاری که ۷۰درصد معیارهامو داشت فک میکردم.ولی به لطف ام اس دیگه زحمت فک کردن به هیچ کیسی رو به خودم نمیدمsmiling