ازدواج و ام اس - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>چرا بعضی از ام اسی ها فکر می کنن چون این بیماری رو دارند باید به هر ازدواجی با هر شرایطی رضایت بدن ؟؟؟!!!!!نمی دونم ....