گرفتن اطلاعات دارویی از طریق تماس تلفنی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام شما شماره اطلاعات دارویی شهرتون را بگیرید هر دارویی را که بپرسید بهتون میگن کدوم داروخونه شهرتون موجودی داره...