تشخیصهای افتراقی (بیماریهای تقلید کننده ی ام اس) - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام
شما MRI مغز و گردن که گرفتید، پلاک هم وجود داشته .
معمولا اگه به MRI شک داشته باشن آزمایش مایع نخاعی میگیرن . مایع نخاعی هم نتیجه ش مثبت بوده. دکتر تشخیص ام اس دادن و دارو هم تجویز کردن .
پزشک بهتر از ما که تخصصی نداریم میدونه.
دیگه غیر از ام آر آی اگه آزمایش خاصی باشه برای رد احتمال بیماری های دیگه هست.
اگر هم شک دارید نظر پزشک دوم رو هم بپرسید و درمان رو با اعتماد به پزشک ادامه بدید.