نوع ام اس - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>از اونجاییکه داروی من از سینومر به فینگولیمود و حالا هم قراره به ریتوکسی مب تغییر کنه
احتمالا پیشرونده باشم love28
حالا دیگه نمیدونم اولیه یا ثانویه ؟
Dash2