چگونگی تهیه و قیمت ریتوکسی مب - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>این دارو ۵ ملیون موقع ورود به بازار بود
الان قیمت آزاد هر ویال ۵۰۰میلی گرمی دو ملیون و صد و پنجاه هزار تومن و با بیمه خدمات درمانی هر ویال دویست و پانزده هزار تومان
حالا کسی که قراره یک گرم استفاده کنه، باید چهارصد و سی هزار تومان و اگه قرار باشه دو گرم استفاده کنه، باید هشتصد و شصت هزارتومان پرداخت کنه