علت تمایل ما به بستنی، شکلات، چیپس و به طور کلی خوراکی های چرب و شی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>آخه مگه میشه آدم این چیزای خوشمزه رو دوست نداشته باشه!
من که اگه در دسترسم باشه تا جایی که میتونم میخورم!