غلبه بر كم حوصلگی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>به هیچ عنوان ...به هیچ عنوان نمیشه بر بی حوصلگی غلبه کرد یعنی من نتونستم چون واقعا اون لحظه اگر از جنس طلا هم شیشه عمر آدم رو بدن آدم میندازه اونور میگه که چی....

وااای حس خیلی بدیه خصوصا اگر بی حوصلگی با افسردگی بیاد مثل من....

کسی راهکاری داره به من بده ؟icon_cryicon_cryicon_cryicon_cryicon_cryicon_cry

من قرص ونلافاکسین میخورم که برای جلوگیری از افسردگیه /.....عظیمی بهم دادicon_biggrin