معرفی مراکز پزشکی با تسهیلات ویژه ام اسی ها - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>با سلام به همه دوستان عضو جدیدم یک سوال دارم ....آیا مرکز رادیولوژی که بیماران ام اس را تحت پوشش قرار بدهد اصلا وجود دارد؟؟؟
من برای بیماری تیرویید نیاز به انجام رادیولوژی دارم...