تشخیصهای افتراقی (بیماریهای تقلید کننده ی ام اس) - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>با سلام.لطفا یک متخصص خوب در زمینه تشخیص ام اس بهم بگین .من خیلی از علایمهارو دارم ولی دو سه ماه قبل امآرآی مغز دادم مشکلی نبود.در ضمن پزشک ترجیحا تبریز باشه.