آثار دویک - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2017/09/19, 06:43 AM)as love نوشته است:
(2017/09/18, 10:38 AM)as love نوشته است: تحت درمان از دیشب و یک هفته پس از شروع تاریکی,
ممنون از اینکه جواب پیام

(2017/09/18, 10:38 AM)as love نوشته است: تحت درمان از دیشب و یک هفته پس از شروع تاریکی,
ممنون از اینکه جواب پیاممو دادید آقا ایمان, انشاالله که همگی باهم شفا پیدا

تصحیح میکنم متن بالا رو,
روزی یکبار پالس کورتن صبح بعد از صبحانه, و روزی یکبار پلاسمافرز قبل از شام
در ارتباط با روند درمان,
امروز ده روز از شروع درمانش میگذره, ۷ گرم متیل ۵۰۰ در کورتن درمانی گرفته و ۷ جلسه پلاسمافرز داشته, تاریکی دیدش رفته, الآن بصورت تار میبینه, البته همچنان رنگ ها براش قابل تشخیص نیستن, سایه و نور براش قابل تشخیصه و بیشتر از کناره های چشمش میتونه ببینه تا مستقیم, همچنان فاصله ی دور بیشتر از چند متر براش قابل دید نیست بدلیل تاری دید,
دوره ی اول درمانش برای رفع تاریکی چشم بصورت تلفیقی از کورتن درمانی و پلاسمافرز امروز به پایان رسید,
از فردا دوره ی دوم درمانش برای رفع تاری دید قراره با تزریق داروی سیکلوفسفامید یک جلسه فردا و یک جلسه چهارشنبه هفته آینده انجام بشه,
سوالم از دوستان اینه که کسی درباره ی این دارو یعنی سیکلوفسفامید اطلاعاتی داره که بتونه کمکمون کنه؟
دوستانی که دویک دارند آیا این دارو رو تابحال تزریق کردن و نتیجه ای گرفتن از درمان با این دارو؟