معرفی مراکز پزشکی با تسهیلات ویژه ام اسی ها - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>اراک ام آر آی بیمارستان امیر کبیر با کارت انجمن رایگان هست
و برای پول داروهاتون فاکتور ببرین انجمن بهتون کمک هزینه میده انجمن هم که تو شهرک گردوِ و هم اینکه مددکاری بیمارستان ولیعصر هم تخفیف میده بهتون قبل از این که فاکتور صادر کنن
و اینکه من خودم بیمه خدمات درمانی یا همون سلامتم داروهایی که دارین جز داروهای خاص ام اس رو از هر داروخانه ای که بخواین بگیرین باید بهتون تخفیف بدن چون شماره بیمه تون رو که میزنن تو سیستم میگه بیماری خاص