ام اس و نا امیدی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من روزای اول خیلی خیلی ناامید و داغون بودم
ولی الان شکر خدا حتی یادم میره ام اس دارم
چه برسه که بخوام ناامید شم.
خدایا شکرتlove28