معرفی مراکز پزشکی با تسهیلات ویژه ام اسی ها - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>در بیمارستان سورنا (عیوض زاده) واقع در تهران خ جمهوری ، خ شیخ هادی ، پلاک ۲۷۷ ،بیمارستان سورنا (عیوض زاده)- تلفن:۶۶۷۵۳۰۵۴ -۶۶۷۵۳۰۵۵
آزمایش ، تصویربرداری و ویزیت پزشک عمومی با کارت انجمن ام اس بدون پرداخت فرانشیز (رایگان)است.