اضطراب - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>منم اضطراب رو تقریبا همیشه دارم . از وقتی ام اس تشخیص داده شد بهم قرص ضد افسردگی و اضطراب دادن ولی آنچنان که باید موثر نبوده. فکر میکنم وقتی میتونه موثر باشه که همه اطرافیانم و همه ملت بخورن !Smile (16)