اضطراب - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من گاهی اوقات استرسم رو خیلی خوب میتونم کنترل کنم و کاملا مهارش میکنم نمونش روز کنکور که همه استرس دارن
ولی گاهی اوقات اصلا نمیتونم حتی ی استرس کوچیک رو مدیریت کنم و کل زندگیم با همون استرس بهم میریزهDash2