اضطراب - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>نمی دونم.من مضطرب نیستم.ولی خشم و غضب فراوان. در حد کوه آتشفشانbadtaste.با و جود این که به ظاهر معلوم نیست.همه منو میببنن فکر می کنن خیلی آرومم.من بیشتر اوقات تلاش می کنم آروم باشم.دد 80% موارد موفقم 20% دیگه نه.همین 20%هم نمیذارهه خوب شم.