غلبه بر كم حوصلگی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2016/08/16, 09:31 AM)shaghayegh_ad نوشته است: منم از وقتی سینومر میزنم خیلی بیشتر کم حوصله شدم اصلا همه چی برام بی اهمیت شدم بعضی وقت ها به خودم میگم حوصله مردن هم ندارم البته دکتر بهم دارو داده ولی باور کنید حوصله خوردن دارو هم ندارم
مسافرت هم به زور میرم ولی انگار هیچی برام جذاب نیست ورزش هم میرم هفته سه روز میرم ایروبیک البته این کارها را میکنم این بی حوصلگی تموم بشه
دوستان راهنمایی ام نمایید شماها چه کارهایی انجام دادین

به نظر من كه تمام اين حسايي كه مي گي تجربه كردم و دارم مي كنم ريشه همه اينا بي هدفيه ببين واقعا چي دوست داري و براي خودت يه هدف بذار كه بهش برسي و براي رسيدن به اون تلاش كن مطمن باش خيلي تاثير داره