اطلاعیه شماره ۲۵: رادیو ام اس سنتر - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>چه جالب!
دستتون درد نکنه.
شما دو نفر باهم حرف بزنین کافیه!
هم جالبه هم آموزنده!!
هربار موضوعی رو انتخاب کنید و بحث کنید!