گزارش برنامه صعود به قله دماوند بام ایران "برنامه 33" - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>همه ی گزارشو خوندم مثل یه داستان دوست داشتنی


واقعا عالیه
icon_questionicon_question
Blush