گزارش برنامه صعود به قله دماوند بام ایران "برنامه 33" - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>عالی بود ...خیلی عالیagreement2happy0065.gifhappy0065.gifhappy0065.gif
احسنت به همتون خسته نباشید . در تمام مدت خوندن گزارش غبطه خوردم به تک تک دوستان خوب خودم...
الهی که دلتون شاد جسمتون پرقدرت و روح و روانتون سبک و آروم باشه که دلمو آروم کردید...
این گزارش به من که حسابی قوت قلب داد بقیه رو نمیدونم