گرفتن اطلاعات دارویی از طریق تماس تلفنی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دوستان عزیز در استان فارس:
میتوانید با شماره 32331017 در ساعات اداری تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایید.....
داروخانه ویژه : 32352545