آموزش سامانه یادآوری تزریق - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2014/07/24, 11:16 AM)malike نوشته است: خوب ایمیل که همیشه دز دسترس نیست که بشه چک کرد!!!!!

ملیکه عزیز امکان دریافت ایمیل به دلیل اینکه نمیشه 100% به اس ام اس اطمینان کرد و ارسال اس ام اس راس ساعت به اس ام اس پنل و مخابرات نیز بستگی داره و البته اینم بگم که به غیر از چند روزی که در حال تغییر اس ام اس پنل بودیم ، در روزهای دیگر سیستم بدون مشکل اس ام اس رو ارسال کرده و به غیر از یکی دو نفر از دوستان که اس ام اس تبلیغاتی رو غیر فعال کرده بودن ، سر وقت به سایر دوستان رسیده