آموزش سامانه یادآوری تزریق - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>در صورتی که ایمیل ارسال بشه ولی اس ام اس نرسه ؛ مشکل از شرکت ارسال کننده اس ام اس یا مخابرات هست و به خاطر همین موضوع ایمیل که با اطمینان خاطر بیشتر ارسال میشود در سامانه گنجانده شده است.
و همیشه این مورد رو از همه میخوایم که ایمیل ها رو هم چک کنند که اگر احتمالا شرکت های رابط مشکل دار بودن ؛ با خواندن ایمیل مشکل حل شود