ام اس و نا امیدی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>اعتراف میکنم بعد از ام اس خییییییییییییییلی بهتر و امیدوارتر از قبل شدم!
البته من حالم کاملا خوبه و ام اس تو این 6 سال اصلا اذیتم نکرده!
حال اونایی که وضعشون بدتر از منه رو میفهمم، ولی فک کنم دیگه همه میدونن چقدر روحیه ی خوب تو روند بهبود بیماری یا حداقل خاموش بودنش مؤثره...Rolleyes