ام اس و نا امیدی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>ناامیدی واسه چی؟مگه ماچه مشکلی داریم 4تاحرف که بیشتر نیست الف میم الف سین خلاصه اش میشه ام اسSmileگیراین 4حرف بیفتیم دیگه هیچی. خدابه اونهایی رحم کنه که همزمان دچارقند جربی دیسک کمروگردن آرتروز پوکی استخوان و..........بااین همه حرف می افتنsmilingSmile (52)