ام اس و نا امیدی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من متوجه سوال نشدم.میزان نامیدی پیش از ابتلا به بیماری منظورتون هست؟یا وضع فعلی.خوب اولش که به طور قطع آدم ناراحت میشه.ولی به مرور زمان پوستم کلفت شده.مدت ناراحتی 10-15 دقیقه برام هست.با این وضعی که دارم حالا نامید هم بشم؟چه فایده ای داره؟

به قول خیام:

این قافله عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می گذرد