ام اس خفیف و قوی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>مرسی آقا سروش از توضیحاتت
منظورت از "پنج نفر هم نوع عود کننده پیشرونده میگیرن" کدوم نوعه؟
چند درصد به پیشرونده ثانویه تبدیل میشن؟

کاش برای بقیه ی موارد هم میشد همینطوری خلاصه دسته بندی کنی و بنویسی.مثلا داروهای موجود برای هر نوع و اینکه نوع پیشرونده تا کجا پیشرفت میکنه و ممکنه بهتر بشه حال شخص؟