خام‌ گیاهخواری - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دوست خوب من بهار خانم
تمام اين چيزايي كه شما در مورد گياه خواري ميگيد كاملا درسته اماااااااااااااااااااا : اينو بدون كه بدن شما تغييرات ژنتيكيش و ساختار سلوليش با مواد مختلفي كه مصرف كردي مدتها عادت كرده و اگر اين روش رو از كودكي انجام داده بودي كاملا و دقيق جواب ميداد ولي با اين شرايط و با اين نوع بيماري ممكنه كمبود برخي از همين مواد غذايي كه شما نمي خوري باعث ركود سيستم ايمني بدني و خود بدنتون بشه و در كل همه چيز شما رو درگير كنه. در كل قصد نا اميد كردن شما رو ندارم ولي دقت كامل به اين موضوع داشته باش