ریزش مو - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام ناهید جان

من کاملا از دکترم پرسیدم همه دارو ها میتونن رو بعضی افراد تاثیر ریزش مو رو داشته باشن .

مثلا من که ربیف مصرف میکنم موهام شروع به ریزش کرده بود اما با مصرف قرصی که گفتم (زینک پلاس ) کاملا متوقف شده ریزش مو .

چون این داروها تاحدی هم شیمیایی هست مطمئنا باعث ریزش مو میشن .

از دکترت اسمه این قرص رو بپرس اگه گفت استفاده کن .

قربونه همتون