علت تمایل ما به بستنی، شکلات، چیپس و به طور کلی خوراکی های چرب و شی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>همین الان که این عکس کاکائو رو دیدم دلم خواست وای به حاله اینکه نخورم