اطلاعات مراکز MRI (آدرس و تلفن مراکز ام آر آی) - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
لیست مراکز MRI گیلان
با تشکر از MFhealth برای تهیه لیست


مرکز تصویربرداری MRI گلسار
نشانی : رشت - گلسار - کوچه عسکری تلفن :7222044

مرکز تصویربرداری نگاه
رشت: بلوار شهید انصاری - زیر پل هوایی - کوچه مسعود - تلفن : 3 -7729502

مرکز تصویربرداری سپهر
نشانی : رشت فلکه صابرین جنب تاکسیرانی ساختمان پزشکی سپهر تلفن : 7221816

مرکز تصویربرداری فارابی
نشانی : لاهیجان - کیلومتر 2 جاده لنگرود تلفن: 8-4225577-0141

مرکز تصویربرداری مارلیک
نشانی : رشت - بلوار شهید انصاری - اول گلباغ نماز - ساختمان مارلیک تلفن : 7755939 - 7757723