گرفتن اطلاعات دارویی از طریق تماس تلفنی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دوستان عزیز
شما میتوانید برای گرفتن اطلاعات از تمامی داروهای مورد استفاده تان با شماره ی 09646 تماس بگیرید و در مورد عوارض و فواید دارو اطلاعات کسب کنید.