علت تمایل ما به بستنی، شکلات، چیپس و به طور کلی خوراکی های چرب و شی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من قبل از اینکه بفهمم ام اس دارم معتاد شکلات بودم خیلی شکلات میخوردم توی کیفم همیشه شکلات داشتم
هرکی میخواس شکلات کاکائویی بخره از من مشاوره میگرفت که کدومش بهترهSmile (52)
ولی الان که فهمدم ام اس دارم دست به شکلات نمیزنم اصلا رغبتی به خوردنش ندارم confused2badtaste

من قبل از اینکه بفهمم ام اس دارم معتاد شکلات بودم خیلی شکلات میخوردم توی کیفم همیشه شکلات داشتم
هرکی میخواس شکلات کاکائویی بخره از من مشاوره میگرفت که کدومش بهترهSmile (52)
ولی الان که فهمدم ام اس دارم دست به شکلات نمیزنم اصلا رغبتی به خوردنش ندارم confused2badtaste