ام آر آی تزریقی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>واسه نمایش دادن پلاگ فعال ازش استفاده می کنند. یعنی اگر پلاک فعال باشه داخل ام ار ای رنگی پلاک هاتون به وضوح همون سیاه سفیده دیده میشه ولی اگر غیر فعال باشه دیده نمیشه .
می تونید ام ار ای خودتون رو مقایسه کنید.